Education Information

Education Information

  • 1995 - 1999 Doctorate

    Dicle University, School Of Medıcıne, Department Of Surgıcal Medıcal Scıences, Turkey

Dissertations

  • 1999 Doctorate

    Pediatrik olgularda oral ketamin premedikasyonu

    Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü