Genel Bilgiler

Biyografi

Biyokimya Yüksek Mühendisi olarak tamamladığım eğitimim; biyoürün/biyosüreç tasarımı ve geliştirmesi alanını çevrelemekte olup daha sonraki ileri eğitim , öğretim ve bilimsel araştırma aşamalarında biyosüreçlerin matematik modellenmesi ve simulasyonu üzerine uzmanlaşma yönünde gelişme göstermiştir. Bu kapsamda gelişen beceri birikimimi başta Doktora çalışmalarımın konusu olan biyokatalik proses tasarımı ve ekstraktif hidro ve biyosüreç araştırmaları sahasında kullandım. Daha sonra post-doktora pozisyonunda sistemler biyolojisi ve sentetik biyoloji konularında metabolik ağlar inşası ve değerlendirilmesi için veri madenlemeye dayanan yazılım geliştirme sahasında çalıştım. Yardımcı doçentlik dönemimde biyoyakıtların üretimi ile ilgili biyokimyasal süreçlere odaklanmaya başladım. Doçentlik sonrası halen bu alanda çalışmalarımı sürdürüyorum.

Gerek akademik, gerek üretim teknolojileri alanlarında; biyokimya mühendisliği, matematik modelleme ve simulasyon ve yazılım geliştirme yetilerimi yenilikçi ve çoklu düşünme tekniklerini kullanmak üzere problem çözme yönünde sentezleyerek çalışmalarıma devam ediyorum.

Kurum Bilgileri

Birim
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Biyomühendislik Bölümü
Ana Bilim Dalı
Biyomühendislik Anabilim Dalı

İletişim