Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vâv’ın Hikâyesi -Dilbilimciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmaların Mantık ve Dilbilimin Gelişimine Etkisi

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.7-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)