Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Vâv’ın Hikâyesi -Dilbilimciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmaların Mantık ve Dilbilimin Gelişimine Etkisi

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.7-54, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)