Education Information

Education Information

  • 2012 - Continues Postgraduate

    Marmara University, Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences, Turkey

Dissertations

  • 2015 Postgraduate

    Fârâbî, İbn Sînâ ve Gazzâlî mantığında dilbilim kavramları

    Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü