Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Biyokimya (Dr) (Tıp), Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Biyokimya (Yl) (Tezli) (Eczacılık), Turkey

 • 2006 - 2007 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Ve Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  NON-ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI MODELİNDE OKSİSİTEROLLERİN LİPİD METABOLİZMASI VE ENDOPLAZMİK RETİKULUM YOLAĞINA ETKİSİ

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr) (Tıp)

 • 2010 Postgraduate

  Hiperlipidemi yapılmış farelerin kanlarında oksidlenmiş düşük dansiteli lipoprotein ve lipid peroksidasyonun değerlendirilmesi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Yl) (Tezli) (Eczacılık)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 201742nd FEBS CONGRESS "From Molecules to Cells and Back"

  Health&Medicine , Federation of European Biochemical Societies (FEBS)

 • 2014Society for Free Radical Research – Europe (SFRR-E) 2014 Meeting “Free Radicals: Insight in signaling and adaptive homeostasis”

  Health&Medicine , Society for Free Radical Research – Europe (SFRR-E)

 • 2013COST CM1001 Workshop Mass Spectrometry Analysis of Protein Oxidation

  Health&Medicine , COST CM1001, Aston University, Birmingham

 • 2011Hücre Ölümü Araştırma Derneği I.Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Teorik Kursu

  Health&Medicine , CELL DEATH RESEARCH SOCIETY

 • 20111.Hücre Kültürü ve Temel Moleküler Teknikler Kursu

  Health&Medicine , Marmara Universitesi, Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEMHAM)

 • 2011SPEKROTEK, AB SCIEX 4000 QTrap LC-MS/MS Sistemi, Bileşenleri ve Temel Kullanımı

  Health&Medicine , SPEKROTEK