Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Conversion Motifs among British Converts

Int. J. for The Psychology of Religion, vol.10, 2000 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Religious Conversion Is it an adolescent phenomenon

Int. Journal of Psychology of Religion, pp.253-262, 1996 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Batıl İnanç ve Davranışlar Üzerine Psiko Sosyolojik Bir Analiz

Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, vol.9, pp.45-70, 2009 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

Din Psikolojisi

Timaş, İstanbul, 2016

İSTANBUL'DA MÜSLÜMANLARINDİNî ZİYARET MEKÂNLARI:TÜRBELER

in: Antik Çağdan 21 Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, , Editor, İBB Kültür AŞ Yayınları, İstanbul, pp.382-401, 2016

A Psycho-Sociological Study of Visiting Shrines in Turkey

in: Psychology of Religion in Turkey, Z. Ağılkaya-Şahin,H. Streib,A. Ayten,R. W. Hood, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.137-160, 2015

Sigmund Freud ve Din

in: Sosyal Teoride Din, Cevat Özyurt, ibrahim Mazman, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.335-351, 2015

Sigmund Freud

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, A. Erhan Şekerci, Editor, insan yayınları, İstanbul, pp.603-615, 2015

Enteller Aleyküm Selam Der mi?

İz Yayıncılık, İstanbul, 2011

Milenyum Tarikatları

Timaş Yayınları, İstanbul, 2011

Türbeler

Timaş, İstanbul, 2010

Neden İslamı Seçiyorlar

İz Yayıncılık, İstanbul, 2008

Deprem ve Din

emre yayınları, 2006

Freud ve Din

İz Yayıncılık, İstanbul, 2000

Conversion to Islam

Kegan Paul, London , London, 1996