Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Atatürk ve Uluslararası-Uluslarıüstü Siyasi Birlikler

Atatürkçü Düşünce El Kitabı II, 2019 (National Non-Refereed Journal)

II.Dünya Savaşı’nda Türk Esirler

Uluslararası Türk Esirleri Sempozyumu Bildirileri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2018 (Non-Refreed Journal)

İki İmparatorluk İki Kıbrıs Dosyası: 1919 Yılında Osmnalı ve İngiltere diplomatlarının çantalarındaki Kıbrıs Evrakı

Kıbrıs Araştırmaları ve İncemeleri Dergisi, pp.107-117, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir İngiliz Diplomatın Gözünden 70 Yıl Önce Türkiye’nin Taşrası

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.129-141, 2017 (National Refreed University Journal)

İstanbul’un Tahliyesinde Yaşanan Bir Mektup Olayı: General Harington’ın Daveti ve Gazeteci Velid Ebuzziya’nın Reddi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.3, pp.7-18, 2016 (Other Refereed National Journals)

Armenians in Lausanne Peace Treaty

http://turksandarmenians.marmara.edu.tr, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Issıe of Muslimization of Armenians

http://turksandarmenians.marmara.edu.tr, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Savaş ve Kahramanlığın Görünür Kılınması

Harb-i Umumi Panoraması, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Labor Battalions in the First World War

http://turksandarmenians.marmara.edu.tr, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Armenians in the Treaty of Sévres

http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhurbaşkanlığı Arşivinde Halifelikle İlgili Belgeler

Tarihimizden Portreler Osmanlı Kimliği, 2013 (Other Refereed National Journals)

The First Cultural Director of the Rebublic:Mubarek Galib Eldem

Essay in Memory of Hazel E Hezel, 2007 (Non-Refreed Journal)

Yeni İngiliz Belgeler Işığında Kıbrıs ve Önemi

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.6, pp.55-70, 2004 (National Refreed University Journal)

Atatürk’ün Tarih Eğitimi Görüşü

Bilge Yayın Tanıtım Tahlil Eleştiri Dergisi, vol.9, no.33, pp.11-15, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Halifeliğin Kaldırılışını Yeniden Değerlendirmek

İlmi Etütler Derneği, İstanbul, Turkey, 03 March 2018

Refugee Policies of Turkey during World War II

2nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, vol.1, pp.71-79 Sustainable Development

II. Dünya Savaşı'nda Türk Esirler

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 15 March 2017

İngiliz İşgal Yönetiminin Hazırladığı Musul da Eğitim Raporu

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.4, pp.245-255

Tokat ta Bir Caddeye Adı Verilen Mustafa Satan ın Ustalığı Mucitliği ve Tokat a Katkıları

Tokat Kültür ve Tarihi Sempozyumu, Tokat, Turkey, 24 - 25 September 2014, vol.2, pp.261-268

İngiliz Dışişleri Belgelerine Göre Tokat Kazalarının 1919 Yılında Durumu

Tokat Sempozyumu, Tokat, Turkey, 1 - 03 November 2012, vol.1, pp.251-260 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Mütareke Devrinde Ayasofya Üzerine Yapılan Mücadele

in: Haluk Hoca'nın İzinde Prof Dr Haluk Dursun'a Armağan, Ali Satan, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.99-121, 2020

Topkapı Sarayı'nı Anlatmak

Topkapı Sarayı'nı Sevenler Derneği Yayını, İstanbul, 2018

100 Soruda Milli Mücadele

Timaş Yayınları, İstanbul, 2018

Milli Tarihin İnşası

Yazıgen Kitabevi, İstanbul, 2017

100 Soruda I Dünya Savaşı

Yazıgen Yayınevi, İstanbul, 2017

Modern Türkiye Tarihi

Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2014

Yeni Rejimin Kuruluşu

in: Modern Türkiye Tarihi, Süleyman Beyoğlu,Ali Satan, Editor, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.145-156, 2014

Demokratik Siyasal Mücadele Denemesi

in: Modern Türkiye Tarihi, Süleyman Beyoğlu,Ali Satan, Editor, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.159-172, 2014

Kıbrıslı Türklerin Devletleşme Mücadelesi

in: Modern Türkiye Tarihi, Süleyman Beyoğlu,Ali Satan, Editor, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.333-345, 2014

İmparatolukların Tasfiyesi: I.Dünya Savaşı

in: Osmanlı Tarihi (1876-1918), Prof.Dr Zekeriya Kurşun, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.179-201, 2013

İstanbul'un 100 Yılı

Kültür A.Ş. 2010, İstanbul, 2012

Osmanlı'ya Demiryolunun Gelişi

in: Osmanlı'da Ulaşım, Prof.Dr Vahdettin Engin, Editor, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul, pp.128-139, 2012 Sustainable Development

Son Halife Abdülmecid Efendi

Doğan Yayıncılık, İstanbul, 2009

Demiryolunun 150 Yıllık Yolculuğu

Demiryolu-İş Sendikası, Ankara, 2006

The First Cultural Director of the Rebublic:Mubarek Galib Eldem

in: Essays in Memory of Hazel E. Heughan, Prof. Dr. Ismail E. Erunsal (Editor),Dr. Christopher Ferrard (Editor),Prof. Dr. Hamza Kandur (Editor), Editor, Hazel E. Heughan Educational Trust, Edinburgh, pp.111-123, 2006

Niğbolu

in: Tuna Güzellemesi, Ahmet Haluk Dursun, Editor, Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık, İstanbul, pp.66-72, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Halife Abdülmecid Efendi

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.101-105, 2020

İstanbul'da Haberleşme

Antik Çağdan Günümüze Büyük İstanbul Tarihi , pp.76-77, 2015

Other Publications