Education Information

Education Information

 • 1994 - 2001 Doctorate

  Marmara University, Institute of Turkic Studies, Cumhuriyet Tarihi (Dr), Turkey

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Turkic Studies, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1985 - 1990 Undergraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Halifeliğin Kaldırılması

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Cumhuriyet Tarihi (Dr)

 • 1994 Postgraduate

  Türk inkılaplarının İngiltere basınına yansıması (1923-1930)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Yl) (Tezli)