Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences

 • 2015 - 2021 Associate Professor

  Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences

 • 2011 - 2015 Assistant Professor

  Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences

 • 2009 - 2010 Lecturer PhD

  Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences

 • 2001 - 2003 Lecturer PhD

  Bakü Islam Üniversitesi, Zaqatala İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Courses

 • Undergraduate Tasavvuf II

 • Postgraduate Osmanlıca Tasavvuf Metinleri

 • Doctorate Araştırma ve Yayın Etiği

 • Undergraduate Tasavvuf II

 • Undergraduate Klasik Tasavvuf Metinleri

 • Postgraduate İlk Dönem Tasavvuf Ricali ve Literatürü

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Tasavvuf I

 • Undergraduate Tasavvuf I

 • Postgraduate Klasik Tasavvuf Metinleri

 • Undergraduate Klasik Tasavvuf Metinleri

 • Doctorate Tasavvuf Düşüncesinin Temel Metinleri

 • Undergraduate Tasavvuf I

 • Undergraduate Tasavvuf II

 • Undergraduate Tasavvuf II

 • Undergraduate Tasavvuf I

 • Undergraduate Klasik Tasavvuf Metinleri

 • Postgraduate Osmanlı Tasavvuf Metinleri

 • Postgraduate Seçme Tasavvuf Metinleri - Müteahhirûn Dönemi

 • Undergraduate Tasavvuf I

 • Undergraduate Tasavvuf I

 • Doctorate Tasavvuf Düşüncesinin Ana Konuları

 • Undergraduate Hitabet ve Mesleki Uygulama

 • Undergraduate Hitabet ve Mesleki Uygulama

 • Undergraduate Tasavvuf II

 • Undergraduate Tasavvuf II

 • Postgraduate Tasavvuf Düşüncesi ve Kavramları

 • Undergraduate Tasavvuf I

 • Postgraduate Tasavvuf İlminde Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Çağdaş Mistik Akımlar

 • Undergraduate Klasik Tasavvuf Metinleri

 • Postgraduate Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi

 • Doctorate Osmanlıdan Cumhuriyete Tasavvuf

 • Doctorate Kur'an ve Sünnetin Tasavvufi Yorumu I

 • Undergraduate Bitirme Ödevi II

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Çağdaş Mistik Akımlar

 • Undergraduate Bitirme Ödevi I