Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ortaklaşa Rekabet Coğrafyası ve Yersiz Üretim

lnternational Journal of Geography and Geography Education, no.44, pp.282-295, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Environmental Education In The Textbooks And Curriculum: The Example Of Turkey and Iran

International journal of geography and geography education (Online), no.42, pp.107-117, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Opinions of geography teacher candidates about energy resources: A critical phenomenological approach

Review of International Geographical Education Online, vol.10, pp.159-170, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Haritalı Musavver Coğrafya-i Umumi (1910) Ders Kitabının İçerik Bakımından İncelenmesi

Journal of Innovative Research in Social Studies, vol.2, no.2, pp.17-34, 2019 (Other Refereed National Journals)

LANDSCAPE THEORY IN GEOGRAPHY

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, pp.127-141, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

NÜFUSU YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR CUMHURİYET: ADIGEY

Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), vol.37, no.37, pp.152-166, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

A Republic that is Almost Facing Extinction of Population: Adygea

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.37, pp.152-166, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Evaluation of Environmental Education in Geography

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.8, pp.1714-1734, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Bahreyn’in Coğrafi Özellikleri

Yeni Türkiye, vol.97, no.97, pp.609-612, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

GEOGRAPHY TEACHERS’ VIEWS ON EFFECTIVE GEOGRAPHY TEACHING

Review of International Geographical Education Online, vol.7, pp.332-346, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Brunei’nin Coğrafi Özellikler

Yeni Türkiye, vol.96, no.96, pp.143-147, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Misak-ı Milli Sınırları İçinde Kalan Halep ve Musul’da Ulaşımın Önemi

Yeni Türkiye, vol.93, no.93, pp.1086-1092, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE EKOLOJİK BÖLGE KAVRAMININ KULLANIMI

Marmara Coğrafya Dergisi, no.35, pp.68, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Use of Ecological Region in Geography Teaching

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, pp.68-73, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Ekolojik Farkındalığın Arttırılmasında Milli Parkların Rolüne İlişkin Öğrenci Görüşleri

European Journal of Science and Technology, vol.5, pp.55-61, 2016 (Other Refereed National Journals)

Use of Geography Education in Local Governments

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.34, pp.35-42, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Coğrafya Öğretiminin Yerel Yönetimlerde Kullanımı

Marmara Coğrafya Dergisi, vol.34, no.34, pp.35-42, 2016 (Journal Indexed in ESCI)

Ortadoğu Coğrafyasında Turizm

Yeni Türkiye, vol.82, no.82, pp.117-125, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

COĞRAFYA ÖĞRENMEK NİÇİN ÖNEMLİDİR? LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.19, pp.123-144, 2015 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Eğitimdeki İnovasyon İle İlgili Görüşleri

Journal of Turkish Studies, vol.10, pp.1411, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

UYGULAMA OKULUNDAKİ DENEYİMİN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

The Journal of International Educational Sciences, vol.2, pp.320, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaz ve Kış Saati Uygulamasının Türkiye için Değerlendirilmesi

European Journal of Science and Technology, vol.1, pp.59-68, 2014 (Other Refereed National Journals)

Bazı Kavramlar Açısından Çevre ve Eğitiminin Değerlendirilmesi

The Journal Academic Social Science, pp.461-471, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Attitudes of the Students of Geography Department toward Renewable Energy Sources

J. Int. Environmental Application Science, vol.3, no.9, pp.389-397, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Geography Teacher Candidates’ Perceptions of Geotourism

Mevlana International Journal of Education, vol.4, pp.123-140, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇEVRE VE ÇEVRE EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ YEREL YÖNETİM ETKİSİ

The Journal of Academic Social Sciences, vol.2, no.2, pp.348, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeyleri

International Journal of Social Science Research, vol.2, pp.15-49, 2013 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlılık Düzeyleri

International Journal of Social Science Research, vol.1, no.2, pp.15-49, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation Of Migration Movement From Azerbaijan To Turkey (Between 2000-2020 Years)

International Symposium "Global Migratiıon Phenomenon”, Ankara, Turkey, 8 - 10 October 2021

1913’te Balıkesir Coğrafyası

Milli Mücadele’nin 100. Yılında ”Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir”, Balıkesir, Turkey, 19 - 22 September 2019

1913’te Yayımlanan Mufassal Memalik-i Osmaniye Coğrafyası Kitabında İstanbul Vilayetinin Sunumu

Proceedings Of II. International Congress On Geographical Education (ICGE-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019

1913’TE BALIKESİR COĞRAFYASI

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA ”KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR” ULUSLARARASISEMPOZYUMU, 19 - 22 September 2019

Jeopolitik ve Normatif Yaklaşım

Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018

Peyzaj ve Güç İlişkileri

Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

Coğrafya Öğretmenlik Alan Bilgisi Sorularının Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018

Coğrafya Eğitim Ve Öğretiminde Vatanseverlik Konusunun Yeri

1. ULUSLARARASIEĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Coğrafya Dersi Öğretim Programına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, vol.1

Coğrafya Öğretiminde Öğretmenin Etkililiği

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, vol.1

Coğrafya Eğitimi Alanında Yapılan Araştırmaların Yöntem Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 19 - 21 May 2017

Coğrafya Programlarında Post Disipliner Yaklaşım Eksikliği

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27 - 29 April 2017

Çok Kültürlülük Bağlamında Coğrafya Eğitimi

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27 - 29 April 2017

Milli Parkların Ekolojik Farkındalığın Arttırılmasındaki Rolü

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi-2016, Balıkesir, Turkey, 2 - 04 June 2016

Değişen Gelişme Anlayışı

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 21 - 23 May 2015

Ekoloji Eğitiminde Yeni Sorun: Ekofobi

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongre, 21 - 23 May 2015, pp.595-604

Yerel Yönetimlerin Hizmet Ve Projelerinde Coğrafya ve Coğrafyacıların Yeri

23. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eğitim Fakültesi,Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Kocaeli, Turkey, 6 - 08 June 2014

Yüzyılın Sorunu Çevre ve Eğitimi

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Turkey, 19 - 21 June 2013

Yerel Yönetimlerin Çevreye Olumlu Katkıları Üsküdar İlçesi Örneği

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Turkey, 19 - 21 June 2013

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Çevre Okuryazarlıklarını Tespite Dönük Nitel Bir Araştırma

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (12-14 Eylül 2012), Turkey, 12 - 14 September 2012

Books & Book Chapters

Sürdürülebilir Planlama Nasıl Olmalıdır?

in: Coğrafi Planlama, Doğan Mesut, Köse Mustafa, Ayhan Fatih, Editor, Pegem Akademi, İstanbul, pp.295-315, 2021

Siyasi Coğrafya

Aktif Yay.-ideal kültür, 2019

Arnavutköy İlçesinin Coğrafi Yapısı, İklim ve Bitki Örtüsü.

in: Cumhuriyet Döneminde Arnavutköy, Bozlağan Recep, Yılmaz Nail, Editor, Arnavutköy Belediyesi, Kültür Yayınları, İstanbul, pp.68-110, 2014

Coğrafya Öğretiminde Çevre Eğitimi

in: Modern Yöntem ve Tekniklerle Coğrafya Öğretimi, Hüseyin Kaya, Akif Karatepe, Adem Özder, Editor, Aktif Yayınevi, İstanbul, pp.237-263, 2013