Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Karaçay/Pazarcık Stele of Storm God

Anadolu Araştırmaları, vol.23, pp.123-134, 2020 (National Refreed University Journal)

John Garstang and Sakçagözü Excavations (1908-1911)

Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.34, no.2, pp.369-386, 2019 (National Refreed University Journal)

Two White Painted Vessels and Dating of Hamza Tepe (Elbistan-Karahöyük) Cemetery

Colloquium Anatolicum, vol.18, pp.1-14, 2019 (Other Refereed National Journals)

Urartu Krallığında Tarım ve Hayvancılık ile Krallığın Ekonomi Politikası

Arkeoloji ve Sanat, vol.159, pp.19-30, 2018 (Other Refereed National Journals)

Religion and Kingship Ideology: God Ḫaldi and Urartian Monarch

Ancient West and East, vol.17, pp.119-141, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Sakçagözü in context Garstang s 1908 1911 excavations revisited

Heritage Turkey, vol.6, pp.24, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Urartian Irrigation Systems A Critical Review

ANCIENT NEAR EASTERN STUDIES, no.50, pp.191-214, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Urartu nun Batı Sınırı Fırat Kıyısında Urartu

Aktüel Arkeoloji, pp.148-152, 2012 (Other Refereed National Journals)

Textiles in the Urartian Kingdom

Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies, vol.2, pp.36-48, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elbistan Ovası nın Geç Hitit Şehir Devletleri Dönemindeki Önemi Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, pp.9-18, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Elbistan Karahöyük Kazısı 2018

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019

Urartian Kingdom and Trade: A Critical Review

Urartians: A Civilization in the Eastern Anatolia, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2014, pp.215-231

Elbistan Karahöyük Kazısı 2017

40. Uluslararası Kazı, Yüzey Araştırması ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018

Elbistan Karahöyük Kazısı 2016

39. Uluslararası Kazı, Yüzey Araştırması ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.39, pp.569-578

Urartian Kingship and the Meaning of Royal Titularies

Early Professional Interdisciplinary Conference, University of Liverpool: 8-10 Nisan 2013, Liverpool, United Kingdom, 8 - 10 April 2013, pp.130-141

Elbistan Karahöyük Kazısı 2015

38 Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 23 - 27 May 2016, vol.38, pp.35-46

Animal Husbandry in Urartian Kingdom

Uluslararası Doğu Anadolu –Güney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu, International Symposium On East Anatolia - South Caucasus Cultures, Atatürk Universitesi & ESRUC Konsorsiyumu, Erzurum, Turkey, 10 - 13 October 2012, vol.2, pp.214-218

Books & Book Chapters

M.Ö. İkinci Binyılda Elbistan Ovası ve Çevresi

in: Tarhan Armağanı M Taner Tarhan a Sunulan Makaleler Essays in Honour of M Taner Tarhan, Oğuz Tekin,Mustafa H. Sayar ve Erkan Konyar, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.143-156, 2013