Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Research On Artificial Intelligence And Ethics

ATLAS Journal, vol.6, no.36, pp.1065-1077, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

A Proposal Of Ethical Model In Detection Of Digital Diseases

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, vol.10, no.39, pp.7-24, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

TERÖR-İDEOLOJİ İLİŞKİSİ VE ZEYTİNDALI HAREKÂTINA BATI MEDYASININ BAKIŞI

ISophos: International Journal of Information, Technology and Philosophy, vol.1, no.1, pp.107-126, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Bilişim Çağında Geleneksel Gazeteciliğin Dönüşümü: Veri Gazeteciliği

Marmara İletişim Dergisi, vol.1, no.26, pp.55-70, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

Conversion of Traditional Journalism in the Age of Information: Data Journalism

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, no.26, pp.55-70, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijitalleşen Değerler ve Yeni Dijital Normlar: Sosyal Medya Örnek Olay İncelemesi

Uluslararası Yapay Zeka, Transhümanizm, Posthümanizm ve Din Sempozyumu, Erzrurum, Turkey, 17 December 2021

Sosyal Ticarette Bir İş Modeli Olarak Birebir Ticaret: Instagram Örneği

ICTC –Bilişim Ve İletişim Teknolojileri Kongresi, 13 - 16 December 2018

İnternet ve Sanal Alem Psikolojisi

4.Uluslararasıİletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı-CRCP 2014, Mağosa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 November 2014

The Use of Social Media Networking Sites in Language Learning

APPLYING INTERCULTURALLINGUISTIC COMPETENCETO FOREIGN LANGUAGETEACHING AND LEARNING, saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 9 - 11 May 2014, vol.1, pp.2004-2017

SOCIAL MEDIA IN CRISIS COMMUNICATION: AN EVALUATION ON 17 DECEMBER PROCESS

I.Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 14 May 2014, vol.1, pp.1-12 Creative Commons License

Yabancı Dil Öğretiminde Etkileşimli e Kitap Kullanımı

4. International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL). Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 9 - 11 May 2014

Interactive E Book Usage in Teaching a Foreign Language Yabancı Dil Öğretiminde Etkileşimli E Kitap Kullanımı

4. International Conferenceon Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 10 May 2014