Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İdeolojik Kurguların Ötesinde: Bir Fakih ve Sûfi Olarak Şeyh Bedreddin

İslam Araştırmaları Dergisi, no.45, pp.145-184, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnsan Haklarının Felsefî Krizi: İslâmî Bir Perspektif

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no.58, pp.25-67, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lutfi Paşa’nın Niyet Risalesi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.31, pp.569-587, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Taşköprîzâde’de Akıl, Siyaset ve Tarih

İnsan ve Toplum, vol.7, no.1, pp.233-247, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlılarda Mukaddimât-ı Erbaa Literatürü

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, no.27, pp.101-132, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlılarda Adalet Kavramı

Osmanlı’da İlm-i Fıkıh: Âlimler, Eserler ve Meseleler, 24 - 25 December 2016

Fıkıh ve Siyaset: Fukahanın Siyaset Tasavvurları

II. Uluslararası İSAR Sempozyumu: Gelenek ve Gelecek Arasında Devlet, 20 - 21 December 2013

Books & Book Chapters

Şer’î Siyaset

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2019

Osmanlı Anayasasına Dair

Klasik Yayınları, İstanbul, 2018

Lutfi Paşa

İlke Yayınları, İstanbul, 2017

Elmalılı M. Hamdi Yazır

İlke Yayınları, İstanbul, 2017

Osmanlılarda Adalet Kavramı

in: Osmanlı’da İlm-i Fıkıh, Mürteza Bedir, Necmettin Kızılkaya, Hüseyin Sağlam, Editor, İSAR Yayınları, İstanbul, pp.342-366, 2017

Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Fıkıh ve Siyaset Düşüncesi

in: Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.629-695, 2017

Elmalılı M. Hamdi Yazır’xxın Fıkıh Düşüncesi

in: Tanzimat tan Günümüze Türk Düşünürleri, Süleyman Hayri Bolay, Editor, Nobel, İstanbul, pp.4050-4064, 2015

Veliyyüddin Carullah Efendi’xxnin Fıkıh Usulüne Dair Notları

in: Osmanlı Kitap Kültürü, Berat Açıl, Editor, Nobel, İstanbul, pp.107-120, 2015

Fıkıh Usulünün Mahiyeti ve Gayesi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2008