Biyografi


Atıf KOCA is a full professor of Chemical Engineering and Director of Electrochemical Technologies and Energy Laboratory in the Faculty of Engineering at Marmara University. He is a member of Turkish Academy of Sciences. Renowned for his pioneering works in the area of renewable energy technologies and electrochemical technologies he has authored and co-authored in more than two thousands refereed journal and conference papers. He has chaired many national and international conferences, symposia, workshops and technical meetings. He has actively been working in the areas of hydrogen energy, catalytic processes and electrochemical technologies, and his group has developed various novel technologies/methods/etc. 

Eğitim Bilgileri


Yabancı Diller


Yaptığı Tezler


Araştırma Alanları


Kimyasal Teknolojiler, Elektrokimyasal Teknolojiler, Elektrokimya, İletken Polimerler, Nanokompozitler, Polimerik Filmler, Yakıt Pilleri, Kataliz, Organometalik Kimya

Akademik Unvanlar / Görevler


Akademik İdari Deneyim


Yönetilen Tezler


SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Kitap & Kitap Bölümleri


Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar


Desteklenen Projeler


Atıflar


Antrenörlük Görevleri


Hakemlik Görevleri