Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Destanlarında Kahramanın Olağanüstü Doğumu

Türk Dünyası, pp.27-47, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kutadgu Bilig’de Değerler Eğitimi Çerçevesinde İdeal İnsan

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.401-420

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

7. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİM-ÖĞRETİMİ KURULTAYI, Muğla, Turkey, 19 - 21 June 2014, pp.404-413

KARAHANLI DÖNEMİNDE kıl-, et-/it- FİİLLERİ ÇERÇEVESİNDE OĞUZ TÜRKÇESİ

III. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2010, vol.2, pp.1549-1550

Asaf Hâlet Çelebi’nin Şiirlerinde Mistik Temâyüller

II. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 4 - 06 August 2008, vol.2, pp.1178-1179

Books & Book Chapters

Divanü Lügati t-Türk’teki Mutfak Gereçleri

in: Mutfak Gereçleri Kitabı, Gürsoy Naskali, Emine, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.3-86, 2017