Learning Knowledge


Doctorate
1994 - 2002
Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Makine Eğitimi (Dr), Turkey

Postgraduate
1990 - 1994
Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Makine Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

Undergraduate
1985 - 1989
Marmara University, Faculty of Technical Education, Machine Education, Turkey

Dissertations

Doctorate, Çok amaçlı düşük hız-subsonik hava tüneli dizaynı ve türbülans ölçümleri, Marmara Üniversitesi, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Makine Eğitimi (Dr), 2002
Postgraduate, Kömür hazırlama ve besleme sistemi tasarımı ve imalatı projelendirilmesi, Marmara Üniversitesi, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Makine Eğitimi (Yl) (Tezli), 1994

Academic Titles / Tasks


Associate Professor
2020 - Continues
Marmara University, Faculty of Technology, Mechanical Engineering

Assistant Professor
2015 - Continues
Marmara University, Faculty of Technology, Mechanical Engineering

Lecturer PhD
2002 - 2004
Marmara University, Faculty of Technical Education, Machine Education

Lecturer
1998 - 2002
Marmara University, Faculty of Technical Education, Machine Education

Research Assistant
1993 - 1998
Marmara University, Faculty of Technical Education, Machine Education

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Experimental comparison and CFD analysis of conventional shell and tube heat exchanger with new design geometry at different baffle intervals
  İNAN A. T., KÖTEN H., Kartal M. A.
  NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS, vol.83, no.5, pp.522-533, 2023 (SCI-Expanded)
 2. CFD analysis and comparison of conventional type and perforated plate type shell tube heat exchangers
  İnan A. T.
  International Journal of Low-Carbon Technologies, no.17, pp.1280-1292, 2022 (SCI-Expanded)
 3. Design and fabrication of electrospun polycaprolactone/chitosan scaffolds for ligament regeneration
  Saatcioglu E., Ulag S., Şahin A., Yılmaz B., Ekren N., İnan A. T., Palacı Y., Üstündağ C. B., Gündüz O.
  EUROPEAN POLYMER JOURNAL, vol.148, 2021 (SCI-Expanded)
 4. 3D bio-printing of levan/polycaprolactone/gelatin blends for bone tissue engineering: Characterization of the cellular behavior
  Duymaz B. T., Erdiler F. B., Alan T., Aydogdu M. O., İnan A. T., Ekren N., Uzun M., Sahin Y. M., Bulus E., Oktar F. N., et al.
  European Polymer Journal, vol.119, pp.426-437, 2019 (SCI-Expanded)
 5. Nanofibrous wound dressing material by electrospinning method
  Yeniay E., Ocal L., Altun E., Giray B., OKTAR F. N., İNAN A. T., EKREN N., KILIÇ O., GÜNDÜZ O.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS, vol.68, pp.11-18, 2019 (SCI-Expanded)
 6. Characterization of Cu Ag Eu Hydroxyapatites Composites by Using Wet Chemical Precipitation
  Kömür B. H., Ozturk R. E., Ekren N., İnan A. T., Gündüz O., Andronescu E., Ficai A., Oktar F. N.
  Acta Physica Polonica A, vol.1, no.1, 2017 (SCI-Expanded)
 7. Prediction of Inner Grooved Circular Jet Flow with Artificial Neural Networks
  Inan A. T.
  ACTA PHYSICA POLONICA A, vol.131, no.3, pp.403-405, 2017 (SCI-Expanded)
 8. Hydroxyapatite Synthesis from Fish Bones: Atlantic Salmon (Salmon Salar)
  Komur B., Altun E., Aydogdu M. O., Bilgic D., Gokce H., Ekren N., Salman S., Inan A. T., Oktar F. N., Gunduz O.
  ACTA PHYSICA POLONICA A, vol.131, no.3, pp.400-402, 2017 (SCI-Expanded)
 9. Physical characterization of turbot (Psetta maxima) originated natural hydroxyapatite
  Inan A. T., Komur B., Ekren N., Aydogdu M. O., Gokce H., Ficai A., Salman S., Oktar F. N., Gunduz O.
  Acta Physica Polonica A, vol.131, pp.397-399, 2017 (SCI-Expanded)
 10. Coaxial Circular Jet Flows with Conical Attachments
  Inan A. T., Gul M. Z., Isikan M. O.
  ACTA PHYSICA POLONICA A, vol.127, no.4, pp.1373-1379, 2015 (SCI-Expanded)
 11. Investigation of Grooved Circular Jet Flow Experimentally and Using Computational Fluid Dynamics
  Inan A. T., Sisman T.
  ACTA PHYSICA POLONICA A, vol.127, no.4, pp.1145-1149, 2015 (SCI-Expanded)
 12. Magnetic Core Shell Structures: From 0D to 1D Assembling
  Ficai D., Ficai A., Dinu E., Oprea O., Sonmez M., Keler M. K., Sahin Y. M., EKREN N., İNAN A. T., DAĞLILAR S., et al.
  CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN, vol.21, no.37, pp.5301-5311, 2015 (SCI-Expanded)
 13. Prediction of circular jet streams with artificial neural networks
  Ekmekci I., Inan A. T., Oner H., Onat A.
  ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, vol.29, pp.1431-1436, 2012 (SCI-Expanded)
 14. Optimization of Irreversible Cogeneration Systems under Alternative Performance Criteria
  ATMACA M., GÜMÜŞ M., İNAN A. T., YILMAZ T.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS, vol.30, no.5, pp.1724-1732, 2009 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Türkiye’nin Farklı İklim Bölgelerinden Seçilmiş Bazı İllerin Güneş Enerji Santrali Verimliliklerinin İncelenmesi ve Ekonomik Analizi
  İNAN A. T., ŞİMŞEK A.
  International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Elektrospinning Yöntemiyle Üretilmiş Farklı Çaplardaki Yapay Damarların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  İNAN A. T., ŞEKER M. M.
  International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, vol.33, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Evaluation of Performance by Operating Process Improvement Modeling On A Company With Pump Manufacturing
  İNAN A. T., KARTAL M. A.
  International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), vol.31, pp.305-315, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Technical and Economic Analysis of Photovoltaic System Designed for a Public Building in Turkey
  İNAN A. T.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, vol.9, no.3, pp.1435-1442, 2019 (ESCI)
 5. İklimlendirme Uygulamalarında Chiller-Kuru Soğutucu Enerji Analizi
  İNAN A. T.
  Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.22, pp.218-231, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 6. Can European Sea Bass Dicentrarchus labrax Scale Be a Good Candidate for Nano Bioceranics Production
  Şahin Y. M., Gündüz O., Ficai A., Ekren N., Tuna A., İnan A. T., Oktar F. N.
  Key Engineering Materials, vol.1, no.1, 2016 (Scopus)
 7. Novel Bioceramic Production via Mechanochemical Conversion from Plate Limpet Tectura scutum Shells
  İnan A. T., Gündüz O., Şahin Y. M., Ekren N., Salman S., Joshua C., Bennissan B., Gökçe H., Oktar F. N.
  Key Engineering Materials, vol.696, no.1, pp.45-50, 2016 (Scopus)
 8. EFQM Esaslı Bir Karar Modeli Kullanılarak Liderlik Ve Süreçlerin Temel Performans Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi
  İNAN A. T., YAYLA A. Y., CERYAN E., ŞİŞMAN T., YILDIZ A.
  SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, vol.17, no.3, pp.321-327, 2013 (Peer-Reviewed Journal)
 9. EFQM Mükemmellik Modeli ile İşletmelerin Temel Performans Sonuçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Uygulama
  İNAN A. T., YAYLA Y., YILDIZ A.
  Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.28, no.4, pp.335-345, 2010 (Peer-Reviewed Journal)
 10. Investigation of Circular Jet Flows Added a Conical Matter
  ATMACA M., İNAN A. T.
  Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.25, pp.76-85, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 11. Jet Akışların Farklı Durumlar İçin İncelenmesi
  ATMACA M., İNAN A. T., GÜL M. Z.
  Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.24, no.4, pp.24-31, 2006 (Peer-Reviewed Journal)
 12. Isı Yalıtım Uygulamalarının Üç Bölge İçin Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi
  KÖSE B., ISIKAN M. O., İNAN A. T.
  Teknolojik Araştırmalar Dergisi, vol.2006, no.3, pp.1-9, 2006 (Peer-Reviewed Journal)
 13. Investıgatıon of Jet Flows for Different Situations
  ATMACA M., İNAN A. T.
  Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2006 (ESCI)
 14. Kırmızı Biberlerin Karşıt Akışlı Taşınım Tipli Kurutucuda Kurutulmasının Deneysel ve Teorik Analizi
  Onat A., İnan A. T., İmal M., Binark A. K., Işık N.
  KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, pp.45-52, 2005 (Peer-Reviewed Journal)
 15. Soğutucu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Alternatif Soğutucu Akışkanlar
  İnan A. T., İmal M., Onat A.
  KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.7, pp.32-38, 2004 (Peer-Reviewed Journal)
 16. Farklı Geometrik Yapıdaki Kırmızı Biberlerin PLC Kontrollü Güneş Enerjili Gizli Isı Depolamalı Kurutucuda Kurutulması
  Onat A., İnan A. T., Gül M. Z.
  Politeknik Dergisi, vol.6, pp.379-384, 2003 (Peer-Reviewed Journal)
 17. Çok Amaçlı Ses Altı Düşük Hızlı Hava Tüneli Tasarımı imalatı ve Hız Çalkantı Ölçümleri
  İnan A. T., Onat A., Gül M. Z.
  KSU Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.6, pp.47-61, 2003 (Peer-Reviewed Journal)
 18. Binalarda Isı İzolasyonu
  KÖSE B., İNAN A. T.
  Yapı Malzeme Teknik Dergisi, vol.2, no.12, 1997 (Peer-Reviewed Journal)
 19. Yapılarda Yangın Önleme Söndürme Sistemleri ve Yangın Tesisatı
  ISIKAN M. O., İNAN A. T., KÖSE B.
  İtfaiye 110 dergisi, vol.2, no.9, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. POMPALAR VE KOMPRESÖRLER
  İNAN A. T.
  in: Makine ve Tesisat Teknolojisi 7. Bölüm, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Erzurum, pp.1-23, 2014

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. MULTI-OBJECTIVE EXERGY ANALYSIS OF TRADITIONAL AND PERFORATED PLATE TYPE SHELL TUBE HEAT EXCHANGERS
  İNAN A. T., KARTAL M. A.
  6TH INTERNATIONAL “BAŞKENT” CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, Ankara, Turkey, 27 August 2022, vol.1, pp.280-288
 2. TRABZON MEDICAL PARK ŞEHİR STADI’NIN ELEKTRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKSERJİ ANALİZİ
  İNAN A. T., ÖZDEMİR M., İSA K.
  ULUSLARARASI KATILIMLI 23.ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 08 September 2021, vol.1, pp.162-173
 3. BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ VAKUMLU VE DÜZ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ İLE KARŞILANMASININ ANALİZİ
  İNAN A. T., UYSAL G., DİLAVER A. E., İSA K.
  ULUSLARARASI KATILIMLI 23.ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 08 September 2021, vol.1, pp.364-374
 4. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ
  İNAN A. T., ÖZDEMİR M., İSA K.
  ULUSLARARASI KATILIMLI 23.ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 08 September 2021, vol.1, pp.557-571
 5. ANTALYA’DA FOTOVOLTAİK PANEL KULLANAN BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN TEKNİK VE EKONOMİK ANALİZİ
  İNAN A. T., UYSAL G., DİLAVER A. E., İSA K.
  ULUSLARARASI KATILIMLI 23.ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 08 September 2021, vol.1, pp.35-42
 6. POMPA ÜRETİMLİ BİR ŞİRKETTE SÜRECİ İYİLEŞTİRME MODELLEMESİ İLE PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  KARTAL M. A., İNAN A. T.
  10. POMPA VANA KOMPRESÖR KONGRESİ, 13 - 14 February 2020
 7. Türk Otomotiv Sektöründe İnovasyon Yönetimi Araştırması
  OKATAN K., İNAN A. T.
  Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı, Bandırma, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.356-357
 8. Farklı Hayvansal Atıkların Aynı Şartlar Altında Biyogaz ve Metan Üretiminin Karşılaştırılması
  BUĞUTEKİN A., İNAN A. T., BİNARK A. K., ISIKAN M. O.
  TMMOB 4. Yeni ve yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 23 - 24 November 1997, pp.119-124
 9. Controlled Releasing of Vanillin from Electrosprayed Starch Nanoparticles
  İNAN A. T., Ege Z. R., KALKANDELEN C., OKTAR F. N., AKAN A., GÜNDÜZ O.
  International Materials technologies and Metallurgy Conference 2017, 26 - 27 October 2017
 10. A Novel Reproducible Method for Production of Nano Microparticles via Electrospinning
  İNAN A. T., Altun E., EKREN N., GÜNDÜZ O.
  International MicroNanoConference, 13 - 14 December 2016
 11. A Novel Reproducible Method for Production of Nano Microparticles via Electrospinninghas been
  İNAN A. T., Altun e., EKREN N., GÜNDÜZ O.
  International MicroNanoConference, 13 - 14 December 2016
 12. Physical Charecterization of Turbot Psetta Maxima Originated Natural Hydroxyapatite
  İNAN A. T., KÖMÜR B. H., gökçe h., Ficai A., SALMAN S., EKREN N., OKTAR F. N., GÜNDÜZ O.
  APMAS 2016, 1 - 03 June 2016
 13. Physical Characterization of Turbot Psetta Maxima Originated Natural Hydroxyapatite
  İNAN A. T., KÖMÜR B. H., Gökçe H., Ficai A., SALMAN S., EKREN N., OKTAR F. N., GÜNDÜZ O.
  6th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress&Exhibition, 1 - 03 June 2016
 14. Hydroxyapatite Synthesis from Fish Scale Atlantic Salmon Salmo Salar
  KÖMÜR B. H., Altun E., Aydogdu M. O., Bilgiç D., Gökçe H., EKREN N., SALMAN S., İNAN A. T., OKTAR F. N., GÜNDÜZ O.
  6th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition, 1 - 03 June 2016
 15. Characterization of Cu Ag Eu Hydroxyapatite Composites by Using Wet chemical Precipitation
  KÖMÜR B. H., Öztürk R. E., İNAN A. T., GÜNDÜZ O., Ecatarina A., Ficai A., EKREN N., OKTAR F. N.
  6th International Advances in Applied Physics and Materiasls Science Congress & Exhibition (APMAS 2016), 1 - 03 June 2016
 16. Characterization of Cu Ag Eu Hydroxyapatite Composite by Using Wet Chemical Precipitation
  KÖMÜR B. H., Öztürk R., İNAN A. T., GÜNDÜZ O., Andronescu E., Ficai A., EKREN N., OKTAR F. N.
  6th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress&Exhibition, 1 - 03 June 2016
 17. Production of Apatite from Snail Shellsfor Biomedical Engineering Applications
  GÜNDÜZ O., ŞAHİN Y. M., EKREN N., İNAN A. T., SALMAN S., Chou J., Ben Nissan B., OKTAR F. N.
  27th Symposiıum and Annual Meeting The International Society for Ceramics in Medicine, 27 - 29 October 2015
 18. Novel Bioceramics Production via Mechano Chemical Conversion from Plate Limpet Shells
  GÜNDÜZ O., ŞAHİN Y. M., EKREN N., İNAN A. T., SALMAN S., Chou J., Ben Nissan B., OKTAR F. N.
  27th Symposiıum and Annual Meeting The International Society for Ceramics in Medicine, 27 - 29 October 2015
 19. Can European Sea Bass Dicentrarchus labrax Scale Bea Good Candıdate for Nano Bioceramics production
  GÜNDÜZ O., ŞAHİN Y. M., EKREN N., İNAN A. T., SALMAN S., Chou J., Ben Nissan B., OKTAR F. N.
  27th Symposiıum and Annual Meeting The International Society for Ceramics in Medicine, 27 - 29 October 2015
 20. Novel bioceramicproduction via mechano chemical conversion from plate limpet shells
  GÜNDÜZ O., ŞAHİN Y. M., EKREN N., İNAN A. T., SALMAN S., chou j., BenBesim B., OKTAR F. N.
  27th symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine, 27 - 30 October 2015
 21. AL 7075 Alüminyum Matkaplarla Delinmesinde Kesme Parametreleri ile Sıcaklık Arasındaki İlişkinin Deneysel İncelenmesi
  İNAN A. T., YAKUT H.
  UMTIK 2012, 19 - 22 June 2012
 22. Sintering effect on boron based Bioglass doped composites of bovine hydroxyapatite
  Gunduz O., Ahmad Z., Salman S., Inan A. T., Ekren N., Agathopoulos S., Ozyegin L. S., Kayali E. S., Oktar F. N.
  14th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT), İstanbul, Turkey, 13 - 16 July 2011, vol.445, pp.982-983
 23. Sanal Eğitim Tekniklerinin Üretim Sektöründe Uygulanması
  İNAN A. T., KAYHAN A., MUTLU B.
  2. Ulusal Tasarım- İmalat Ve Analiz Kongresi (TİMAK), Balıkesir, Turkey, 11 - 12 November 2010, vol.1, pp.377-386
 24. Optimization of The Workpiece Temperature When Dry Drilling An Aluminum Aerospace Alloy
  KURT M., KAYNAK Y., ATAKÖK G., YAYLA A. Y., İNAN A. T.
  13th International Materials Symposium (IMSP’2010), Pamukkale Üniversitesi, 14 October 2010
 25. Farklı iklim bölgelerinde ısı yalıtım uygulamalarının enerji verimliliği açısından incelenmesi
  Köse B., BUĞUTEKİN A., İNAN A. T., ISIKAN M. O.
  9.Yanma sempozyumu Kırıkkale Üni., 16 October 2006, vol.1, pp.1-6
 26. Farklı Modellerin Sürüklenme Kuvveti Ölçümü
  ATMACA M., İNAN A. T., BUĞUTEKİN A.
  15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 09 September 2005
 27. Jet Akışları Üzerinde Deneysel ve Sayısal Bir Çalışma
  ATMACA M., İNAN A. T., GÜL M. Z.
  6. Havacılık Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 5 - 14 May 2006, pp.40-44
 28. Akış Uygulamalarında Kullanılan Santrifüj Pompaların Performanslarının İncelenmesi
  ATMACA M., İNAN A. T.
  1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 October 2005, vol.2, pp.863-868
 29. Serbest ve Zorlanmış Taşınımla Artırılmış Yüzeylerdeki Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi
  İnan A. T., Atmaca M., Onat A.
  1st International Vocational and Technical Education Technologies Conress, Trabzon, Turkey, 5 - 07 September 2005
 30. Konutlarda Yapı Bileşenlerine Isı İzolasyonu Uygulaması
  Köse B., İnan A. T., Isıkan M. O., Onat A.
  8. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 September 2004
 31. Derin Yataklı Hızlı Kum Filtresinde Bilgisayar Destekli Ölçüm ve Kalibrasyon İşlemleri
  ONAT M., EKREN N., İNAN A. T., Özcan E.
  5. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Turkey, 9 - 10 October 2003
 32. Akışkan Yataklı Kazan Tasarımı ve İmalatı
  İnan A. T., Onat M., Gül M. Z., Onat A.
  3 RD INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Ankara, Turkey, 18 - 20 August 2003
 33. Akışkan Yataklı Kazan Sistemi Tasarımı ve İmalatı
  İNAN A. T., ONAT M., GÜL M. Z., ONAT A.
  3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 August 2003
 34. Measuring Drag Coefficients Of A Cylinder Model In The Wind Tunnel By Using Hot Wire Anemometer
  ATMACA M., EKMEKCİ İ., İNAN A. T., AHN H.
  3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 August 2003, vol.2, pp.92-105
 35. Türkiye deki Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültelerine Pedagojik Bir Bakış
  KÖSE B., İNAN A. T., ATMACA M., BİNARK A. K.
  1.Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu (METES-98), Zonguldak, Turkey, 6 - 08 July 1998, pp.286-295
 36. Türk Linyitlerini Akışkan Yataklı Yakıcıya Hazırlama ve Besleme Sistemi Tasarımı
  İNAN A. T., GÜL M. Z., ISIKAN M. O.
  5.Yanma Sempozyumu, Bursa, Turkey, 21 - 23 July 1997, pp.625-634
 37. Doğalgaz Tüketim Tüketim Cihazı Kombinin Bireysel Isıtmada Kullanılması
  İNAN A. T., KÖSE B., ÇAVUŞOĞLU Y., ISIKAN M. O.
  5. Yanma Sempozyumu, Bursa, Turkey, 21 - 23 July 1997, pp.46-57
 38. Türkiye deki Doğalgaz Kullanım Alanları ve Doğal Gaz ın Geleceği
  KÖSE B., İNAN A. T., ISIKAN M. O., ÇAVUŞOĞLU Y.
  5. Yanma Sempozyumu, Bursa, Turkey, 21 - 23 July 1997, pp.58-65
 39. Metalik Malzemelerin Akışkan Yataklı Sistemlerde Isıl İşlemi
  Yüce H., Salman S., İnan A. T., Taşdemir M.
  5. Yanma Sempozyumu, Bursa, Turkey, 21 - 23 July 1997
 40. İmalat Sanayiinde Elektrik Enerjisi Kullanımının Etkileri
  DOĞRUER İ. M., EKREN N., İNAN A. T.
  YA/EM’xx96 Yöneylem araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVIII.Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 1996
 41. Uzman Sistemler ve Bazı Uygulamaları
  TAÇGIN E., GÜL M. Z., İNAN A. T.
  Mühendislikte 20.yıl Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 5 - 06 October 1995

Academic and Administrative Experience

2013 - Continues Head of Department Marmara University, Faculty of Technical Education, Machine Education
2011 - Continues Head of Department Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Mechanical Education
2010 - Continues Erasmus Program Institutional Coordinator Marmara University, Faculty of Technical Education, Machine Education
2003 - 2013 Deputy Head of Department Marmara University, Faculty of Technical Education, Machine Education
2005 - 2009 Rector's Advisor Marmara University, Faculty of Technical Education

Advising Theses

İnan A. T., Nanofiber Üretim Solüsyonlarının Akışkan Özelliklerinin İncelenmesi, Postgraduate, F.YAZICI(Student), Continues
İnan A. T., Doğal Ve Zorlanmış Taşınımda Eliptik Kanatlı Isı Değiştiricilerinde Türbülanslı Akışın Deneysel Olarak İncelenmesi, Doctorate, E.CERYAN(Student), Continues
İnan A. T., Stratejik Yönetim Sürecinde İşletmelerd İnovasyon Yönetimi Ve Türk Otomotiv Sanayinde Bir Uygulama, Doctorate, K.OKATAN(Student), Continues
İnan A. T., ELEKTROSPİNNİNG YÖNTEMİYLE DAMAR İMALAT TASARIMI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Postgraduate, M.MİNE(Student), 2020
İnan A. T., Güneş Enerji Santrallerinin Farklı İklim Koşullarında Enerji Verimlilikleri İncelenerek Ekonomiklik Ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, Postgraduate, A.ŞİMŞEK(Student), 2020
İnan A. T., Gunduz O., KARTAL İ., Çok Girişli Elektroeğirme Yöntemiyle Nişasta/Pcl Kompozit Nanofiberlerin Üretilmesi, Postgraduate, F.SINAR(Student), 2019
İNAN A. T., GÜNDÜZ O., Elektrospinning yöntemiyle üretilmiş farklı çaplardaki yapay damarların mekanik özelliklerinin incelenmesi, Postgraduate, M.Mine(Student), 2019
İNAN A. T., Pompa imal eden fabrikalarda üretim planlama kontrolünde karşılaşılan sorunlar ve iyileştirme çalışması, Postgraduate, M.AKİF(Student), 2018
GÜL M. Z., İNAN A. T., İçten yivli dairesel jet akışın deneysel ve sayısal akışkanlar dinamiği (SAD) ile incelenmesi, Postgraduate, T.ŞİŞMAN(Student), 2013
İNAN A. T., Uygulamalı sanal eğitim tekniklerinin üretim sektöründe uygulanması, Postgraduate, A.KAYHAN(Student), 2009
İNAN A. T., Kojenerasyon sistemlerinin ekonomik analizi ve bir uygulama, Postgraduate, R.GÜN(Student), 2009
İNAN A. T., AL 7075 alüminyumun matkaplarla delinmesinde kesme parametreleri ile sıcaklık arasındaki ilişkinin deneysel incelenmesi, Postgraduate, H.YAKUT(Student), 2009
İNAN A. T., Jeotermal ısıtma sistemlerinin ekserji analizi, Postgraduate, Ö.KULA(Student), 2008
İNAN A. T., Seri ve paralel bağlı santrifüj pompaların farklı devir ve sıcaklıklardaki performanslarının incelenmesi, Postgraduate, C.GEÇİT(Student), 2006
İNAN A. T., Aynı eksenli koni ilaveli jet akışın sayısal akışkanlar dinamiği (SAD) ile çözümü, Postgraduate, H.KAYIKCI(Student), 2006

Metrics

Research Areas

Engineering and Technology

Non Academic Experience

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers)
SHÇEK
MAKRO MÜH.MÜŞAVİRLİK