Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Eylül 2019 Doçentlik Sınavı

  Marmara Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Eylül 2018 Doçentlik Sınavı

  Marmara Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Nisan 2018 Akademik Kadroya Atama

  Marmara Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor e-Marmara Medical Journal (elektronik)

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Türkiye Halk Sağlığı Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2018 - 2018 Journal Of Psychiatric Research

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2009 - 2009 Vaccine

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2002 - 2004 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi

  Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

 • Ekim 2020 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2020 KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2020 CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL HEALTH SCİENCE

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2008 - 2008 Domingo yayınevi

  Diğer

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye