Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 28.Ulusal Dermatoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 49.Ulusal Pskiyatri Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2009 Sözlü sunum ödülü

  Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

Burslar

 • 2014 - 2014 Yurtdışı kongre katılım desteği

  TÜBİTAK

 • 2008 - 2008 Yurtdışı kongre katılım desteği

  Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 662

h-indeksi (WOS): 12

Davetli Konuşmalar

 • Şubat 2020 Toplum Ruh Sağlığı Çalıştayı

  Çalıştay

  Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şubesi, Türkiye

 • Aralık 2017 Psikososyal Risk Etmenleri ve Mobbing

  Konferans

  Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi , Türkiye