Publications & Works

Articles Published in Other Journals

15 16 Asırlarda Tokat ta İktisadi Hayat

Tarih İncelemeleri Dergisi, no.10, 1991 (Other Refereed National Journals)

XV XVI Asırlarda Tokat Kazâsında Kır İskân Merkezleri ve Bazı Hususiyetleri

Bir Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 1991 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Taşra Teşkilatı nda Rûm Beylerbeyliği

Marmara ÜniversitesiTürklük Araştırmaları Dergisi, no.5, 1990 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters