Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECTS OF INDIVIDUAL AND THE GROUP STUDY ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ROLE OF EMPHATIC TENDENCY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.44, ss.170-180, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Uzaktan Eğitimle Verilen Programlama Dersleri Hakkında Öğrencilerin Görüşleri

The 3nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Türkiye, 10 Aralık 2020

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Araçlarını Kullanma Süreci ve Deneyimlerine İlişkin Görüşleri

The 3nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Türkiye, 10 Aralık 2020

Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları

Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2018

BÖTE Bölümünde Görev Yapmakta Olan Akademisyenlerin Portfolyo Hakkındaki Görüşleri

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, ss.57-58

The effects of using digital photographs with Geometer's Sketchpad at 4th Grade

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.1956-1960 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilişim Etiği ve Telif Hakları

Bilişim Teknolojileri, Serhat Bahadır Kert, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.425-441, 2018

Bilişim Etiği ve Telif Hakları

Bilişim Teknolojileri, Kert, Serhat Bahadır, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.425-441, 2018

Öğrenci Özellikleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Özel Öğretim Yöntemleri I II, Doç. Dr. Sami Şahin, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.49-69, 2010