Education Information

Education Information

 • 2007 - 2011 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İslam Tarihi Ve Sanatları (Dr), Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Hindî Mahmud: Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Kısas-ı Enbiyâ'sının Tenkidli Metni

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Türk- İslam edebiyatında manzum Menasik-i Haclar ve Nali Mehmed Efendi'nin Menasik-i Hacc'ı

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli)