Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Öngörülen Sürede İlgili Mercilere Teslim Olmaması Suçları (TCK m.292, 293 CGTİK m.97/1, 105/A-8, 58/3)

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.721-765, 2020 (Other Refereed National Journals)

CEZA MUHAKEMESİNDE DELİL,DELİLLERİN MUHAFAZASI, TOPLANMASI,DEĞERLENDİRİLMESİ VE DELİL YASAKLARI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

KASTEN YARALAMA SUÇUNUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ (TCK m. 87)

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.21, pp.369-412, 2016 (National Refreed University Journal)

Organ ve Doku Ticareti Suçları (TCK. m. 91-93)

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.19, pp.111-150, 2013 (National Refreed University Journal)

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK. M. 81)

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.17, pp.95-218, 2011 (National Refreed University Journal)

Organ ve Doku Nakli Üzerine Düşünceler

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.63-85, 2000 (National Refreed University Journal)

Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Amacı ve İnfazı Sistemleri

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.205-215, 2000 (National Refreed University Journal)

1296 (1879) Tarihli Usul-i Muhakemat-ı Cezaiye Kanun-ı Muvakkatı

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.203-288, 1994 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İki Örnek Olay Bağlamında Şirketler Vasıta Kılınarak İşlenen Suçlar

Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 September 2019 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Kanun Yolu Olarak Temyiz Ve İnceleme Mercii Olarak Yargıtay, Temyiz İncelemesinde Hukuki Denetim Ve Hukuki Denetimin Sınırları

in: Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach`a Armağan, Prof. Dr. Feridun Yenisey,Prof. Dr. İzzet Özgenç,Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu,Prof. Dr. Adem Sözüer Prof. Dr. Faruk Turhan, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.1010-1049, 2018