Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Validity and Reliability of Quality of Life Scale of Family Caregivers in Heart Failure Patients.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, vol.26, no.1, pp.73-80, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Stress Coping Strategies in Hemodialysis and Kidney Transplant Patients.

Transplantation proceedings, vol.47, no.5, pp.1392-7, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Do Turkish nursing and midwifery students teach breast self-examination to their relatives?

Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, vol.12, pp.111-5, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Do Turkish Nursing and Midwifery Students Teach Breast Self-Examination to Their Relatives?

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.11, pp.1569-1573, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Historical development and current status of emergency nursing in Turkey

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.15, pp.413-415, 2009 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Erişkin kanser hastalarının aile bakım vericilerinin bakım verme yükü ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, pp.457-467, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Updates approaches in prevention of catheter associated urinary tract infections

Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Dergisi, vol.1, no.2, pp.72-82, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Surgical Patients’ Perceptions of Nursing Care Quality and Their Satisfactions with Nursing Care

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.329-336, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Examination of Sexual Quality of Life and Dyadic Adjustment among Women with Mastectomy

European Journal of Breast Health, vol.16, no.1, pp.48-54, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Comparisonof Humpty Dumpty and Buch scales for assessment of fall risk among pediatric patients

İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, vol.9, no.3, pp.204-210, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Participation of First-Degree Relatives of Women with Breast Cancer in Screening Programs

Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, vol.9, no.2, pp.48-57, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The effect of pedometer walking and telemonitoring after disc hernia surgery on pain, disability levels, and quality of life: study protocol.

International Journal of Clinical Trials, vol.6, no.2, pp.56-62, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Examination od satisfaction from nursing care of inpatients in the surgical clinics

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.5, no.3, pp.155-163, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Diabetes management in surgery

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, vol.10, no.2, pp.30-33, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Evaluation of triage knowledge and affecting factors of nurses working at a university hospital

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.1-12, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Rehabilitation after lumbar disc surgery and the rol of the nurse

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.63-71, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Urinary tract infections and nursing care following kidney transplantation

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Nefroloji Hemşireliği Dergisi , vol.2, pp.71-76, 2018 (Other Refereed National Journals)

Psychosocial health level and quality of sexual life in woment with fibrocystic breast disease

International Journal of Womens Health and Wellness, vol.4, no.1, pp.1-6, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Nutritional habits and heart health of university students

International Journal of Human Sciences, vol.14, no.4, pp.3606-3614, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Body image, dysfunctional attitudes, and depression in aesthetic surgery patients

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi , vol.22, pp.108-113, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier

Roles of the neuro-oncology nurse

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.959-966, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Enteral Nutrition: current approaches in the care

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.116-122, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Enteral Beslenme: Bakimda Güncel Yaklaşımlar

Anadolu Hemşirelik veSağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.116-122, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Efficacy of Autogenic Relaxation and Slow Rhythmic Breating in Reducing Postoperative Nausea and Vomiting after Laparoscopic Procedure

Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, vol.17, no.2, pp.106-115, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Holistic Approach: Family Members with Patients at the Intensive Care Unit

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , vol.13, no.1, pp.1-5, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Pain severity and analgesia approaches in adult trauma patients

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.20, pp.13-18, 2008 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier identifier

Kardiyopulmoner r esüsitasyon sırasında aile üyeleri bulunmalı mı?

Sendrom, vol.19, no.5, pp.87-90, 2007 (National Non-Refereed Journal)

The risk of breast cancer at the women

Meme Sağlığı Dergisi, vol.3, pp.63-68, 2007 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Intravenöz (IV) kataterlerin damardan çıkarılma nedenleri

Hemşirelik Forumu, vol.5, no.2, pp.22-26, 2002 (Other Refereed National Journals)

Eş zamanlı böbrek-pankreas transplantasyonu: hasta sorunları ve hemşirelik bakımı

Hemşirelik Forumu, vol.3, no.2, pp.34-43, 2000 (Other Refereed National Journals)

Acilde kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu

Hemşirelik Forumu, vol.2, pp.162-169, 1999 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik müfredatının temellendiği kavramlar

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi , vol.2, no.1, pp.1-6, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Organ transplantasyonu ve hemşirelik bakımı

Hemşirelik Forumu, vol.1, no.4, pp.178-182, 1998 (Other Refereed National Journals)

Laparoskopik kolesistektomide ortaya çıkan komplikasyonların önlenmesi ve hemşirenin rolü

Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi , vol.4, no.3, pp.151-154, 1997 (Other Refereed National Journals)

İstanbul ilinde yaşayan 650 kişinin kan ve organ bağışına ilişkin tutumları

Çınar Hemşire Dergisi, vol.2, no.4, pp.113-115, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cerrahi Ekibin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’ne İlişkin Tutum ve Görüşleri

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3 - 06 October 2019

Cerrahi duman: Ameliyathane çalışanlarına etkileri ve alınan önlemlerin incelenmesi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

Çevresel Enfeksiyon Kontrolü ve CDC 2017 Güncellemeleri.

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 February 2019, pp.255-286

Ventilatör ilişkili pnomöniyi önlemede güncel yaklaşımlar

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 February 2019, pp.605-607

Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesinde güncel yaklaşımlar.

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 February 2019, pp.368-376

Ameliyathanede ekip çalışması: hekim ve hemşirelerin tutumları.

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 February 2019, pp.311-312

Cerrahi hastaların hemşirelik bakım kalitesi algısı: bakımdan memnuniyet ilişkisi.

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 February 2019, pp.334-335

Cerrahi hastasının perioperatif beslenme yönetiminde kanıta dayalı rehber önerileri.

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 February 2019, pp.542-544

Apendektomiye bağlı bridektomi sonrası gelişen enteroatmosferik fistülün yönetimi

XVII Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 April 2019, pp.215

Cerrahi Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Algısı: Bakımdan Memnuniyet İle İlişkisi’

ULUSLARARASI CERRAHİ AMELİYATHANE, STERİLİZASYON VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 February 2019

Teamwork in Operating Room: Attitudes of Physicians and Nurses

ULUSLARARASI CERRAHİ AMELİYATHANE, STERİLİZASYON VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 February 2019

Hypothermia Updated Guidelines and Care

Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.1-3

Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin triyaj bilgisi.

4. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2018

kronik yara iyileşmesinde bal etkili mi?

2. Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.724

Perception of patient safety culture in surgical nurses’

8th EORNA Congress The Colossus of Perioprative Nursing, Rodos, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.46-54

Surgery patients’ satisfaction levels from the nursing-care services

8th EORNA Congress The Colossus of Perioprative Nursing , Rodos, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.203

Comparison of pain intensity scale preferences among postoperative adult patients in Turkey.

8th EORNA Congress The Colossus of Perioperative Nursing , Rodos, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.258-259

Perceptions of Patient Safety Culture in Surgical Nurses’xx Introduction and Purpose

8th Congress EORNA The Colossus of Perioperative Nursing, Rhode-Island, United States Of America, 4 - 07 May 2017

Burnout in operating room nurses and the effect of perceived social support

8th congress EORNA the colossus of perioperative nursing, Rodos, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.417

The perception of people admitting to health centers about violence against healthcare staff

5the International Conference on Violence in the Health Sector, DABLİN, Ireland, 26 - 28 October 2016

The perception of people admitted to health centers about violence against healthcare staff

5th International Conference on Violence in the Health Sector, Dablin, Ireland, 26 - 28 October 2016

Perceptions of healthcare students related to violence against healthcare staff in Turkey

5th International Conference on Violence in the Health Sector, DABLİN, Ireland, 26 - 28 October 2016

The perceptions of healthcare students related to violence against healthcare staff in Turkey

5th International Conference on Violence in the Health sector, Dablin, Ireland, 26 - 28 October 2016

Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerde tükenmişlik

15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

Nutritional habits and heart health of the üniversity students

European Cardiovascular Nursing, Londrina, United Kingdom, 12 - 14 April 2016, pp.84 identifier identifier identifier

Postoperatively acquired pressure ulcer in cardiovascular surgery

7th EORNA Congress, Roma, Italy, 7 - 10 May 2015, pp.48-50

Kanser hastalarında bakım vericilerin bakım verme yükleri

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı, s.29, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015

Kritik hastanın acil servisten hastane içi nakli sırasında gelişen sorunların değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013 Mezunlarının Diploma Töreni ve 14. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri , İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2014, pp.1

Karaciğer nakli olmuş ve aday hastalarda çok boyutlu algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma biçimleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.206-207

Böbrek nakli ve hemodiyaliz uygulanan hastaların stresle başa çıkma biçimleri

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.68-69

Karaciğer nakli ve aday hastalarda hastalık algısının anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi ilişkisi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.84

Acil birimlerde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyi

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.70

Perception of patients towards nurse caring behaviors in emergency department

1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.16-17

Postoperative delirium in old patients with open heart surgery

1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.52-53

The effect of Patients’ personal characteristics to the postoperative pain perception

1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.51-52

The study validity and reliability of functional assessment of cancer therapy-brain questionnaire for Turkish society

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013 Mezunlarının Diploma Töreni ve 14. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri, Turkey, 5 - 06 April 2014, pp.27

Dördüncü kuşak kuarterner amonyum bileşiği ve %0,2 perasetik asit içerikli dezenfektanların gastroendoskop dezenfeksiyonundaki etkinliğinin değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012 Mezunlarının Diploma Töreni ve 13. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri, İstanbul, Turkey, 15 November 2013, pp.1

Hastaların bireysel özelliklerinin postoperatif ağrı algısına etkisi

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012 Mezunlarının Diploma Töreni ve 13. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri, İstanbul, Turkey, 15 November 2013, pp.2

Opinions of the cardiac patients related to cardiopulmonary resuscitation

24th International Nursing Research Congress, Praha, Czech Republic, 22 - 26 July 2013

Knowledge of domestic violence in emergency medical technicians

15th International Nursing Research Conference , Madrid, Spain, 25 November 2011, pp.329-330

Klorheksidin glukonat gargara ve sodyum bikarbonatla yapılan ağız bakımlarının ventilatörle ilişkili pnömoniye etkilerinin karşılaştırılması

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2008-2009 Mezunları Diploma Töreni ile 10. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri, İstanbul, Turkey, 17 November 2011

Böbrek nakli sonrası hastaların anksiyete, depresyon düzeyleri ve başa çıkma tutumları

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi , İstanbul, Turkey, 7 - 10 September 2011, pp.386-387

Cerrahi girişim sonrası bakım öncelikleri

11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 04 May 2011, pp.74-75

Ameliyat olacak/olan hasta yakınlarının anksiyete düzeyleri ve stresle başa çıkma tutumları.

10 Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Bildiri Kitabı, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.350

Ameliyat olacak/olan hasta yakınlarının anksiyete düzeyleri ve stresle başa çıkma tutumları

10 Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 13 April 2011, pp.350-351

Ameliyat öncesi gerçek açlık süresi ve hastanın iyilik haline etkisi

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2010, pp.28

Ameliyat öncesi gerçek açlık süresi ve hastanın iyilik hakine etkisi

17. Ulusal Cerrahi Kongresi Program Kitabı, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2010, pp.28

Phychological problems in burn patients

10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery Book of Abstracts, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2009, pp.66

Kolorektal kanserlerde tanı yöntemleri

XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 April 2009, pp.113-118

Resusitasyon sırasında aile bulunmalı mı?

V. Ulusal Travma ve Acil Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 November 2005, pp.339

Causes and conclusion of traumatic amputations

6th European Congress of Trauma and Emergency Surgery , Rotterdam, Netherlands, 22 - 25 September 2004, pp.119

Sağlık hizmetlerinde robotların kullanımına üniversite penceresinden bakış

2 Uluslar Arası – 9 Ulusal Hemşirelik Kongresi , Antalya, Turkey, 24 - 26 September 2003, pp.84

Stomalı bireylerin taburculuk sonrası sorunlarını saptamaya yönelik retrospektif bir çalışma

VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 September 1999, pp.176

Cerrahi hemşirelerine uygulanan hizmet içi eğitim programlarının incelenmesi

Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi , Ankara, Turkey, 07 May 1998, pp.89-94

Cerrahi hastasında preanestetik değerlendirmenin anestezi seçimine etkisi

I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu (Uluslararası Katkıyla) , İzmir, Turkey, 16 September 1996, pp.265-268

Acil ünitelerde çalışan hemşirelerin acil bakıma yönelik bilgi düzeylerinin saptanması

Ulusal Cerrahi Kongresi Program ve Özet Kitabı, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 1996, pp.124

İstanbul ili acil ünitelerinde tetanoz aşı ve serum uygulamaları

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 1996, pp.128

Stoma uygulanan hastalara ameliyat öncesi ve sonrası dönemde verilen hemşirelik bakımının değerlendirilmesi

I. Ulusal Stoma Bakım Hemşireliği Sempozyumu (Uluslararası Katkıyla), İstanbul, Turkey, 09 November 1995, pp.20

Stomalı hastanın cinsel sorunları ve bu sorunlara yönelik hemşirelik yaklaşımları

I. Ulusal Stoma Bakım Hemşireliği Sempozyumu (Uluslararası Katkıyla) , İstanbul, Turkey, 03 November 1995, pp.34-36

Stomalı hastaların yaşam kalitesinin arttırılmasında hemşirenin rolü

VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 September 1995, pp.1-2

Laparoskopik kolesistektomide ortaya çıkan komplikasyonların önlenmesi ve hemşirenin rolü

II. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 1995

Books & Book Chapters

I Have Come to Get an Operation Not an Infection: Evidence-Based Practices to Prevent Perioperative Infections

in: Perioperatif Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar, Gürsoy A., Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.50-57, 2020

Ameliyathanede Hasta Güvenliği

in: Adan Zye Ameliyathane, Gökhan Tolga Adaş,Banu Katran, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.405-421, 2019

Ameliyat sonrası yara iyileşmesi komplikasyonları ve hemşirelik bakımı.

in: Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Özel, Ümmü Yıldız Fındık, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.37-42, 2019

Aile içi şiddet

in: Adli Hemşirelik, Ersi Abacı Kalfoğlu, Ali Şefik Köprülü, Nurcan Hamzaoğlu, Editor, Akademisyen Kitapevi AŞ, Ankara, pp.84-107, 2019

Perceptions of healthcare students related to violence against healthcare staff in Turkey.

in: Violence in the Health Sector, Ian Needham, Kevin McKenna, Odile Frank, Nico Oud, Editor, KAVANAH, Dublin, pp.81-84, 2016

The perception of people admitting to health centers about violence against healthcare staff.

in: Violence in the Health Sector, Ian Needham, Kevin McKenna, Odile Frank, Nico Oud, Editor, KAVANAH, Dublin, pp.89-93, 2016

Perception of patients towards nurse caring behaviors in emergency department

in: A Current Perspective on Health Sciences, Kaptanoğlu AY, Editor, Rotipo, pp.381-390, 2014

Postoperative delirium in old patients with open heart surgery

in: A Current Perspective on Health Sciences, KAPTANOĞLU AY, Editor, Ropito, pp.391-400, 2014

Hasta Monitorizasyon Sistemleri

in: Sağlık Hizmetlerinde Bilişim Teknolojisinin Uygulama Alanları, Deniz Şelimen,Gonca Mumcu, Editor, Bedir Yayınları, Ankara, pp.71-85, 2011

Yaşlılıkta Travmalar ve Hemşirelik Bakımı

in: Geriatrik Hasta ve Hemşirelik Bakımı, Ümmü Yıldız Fındız,Özgül Erol, Editor, Varyos Yayıncılık, Ankara, pp.162-165, 2010

Pelvis Travmaları

in: Hemşire, Tekniker ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı, Deniz Şelimen,Ayhan Özşahin,Aysel Gürkan,Korhan Taviloğlu, Editor, Yedikubbe Yayınları, Ankara, pp.109-120, 2008

Yaşlılarda Travma

in: Hemşire, Tekniker ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı, Deniz Şelimen,Ayhan Özşahin,Aysel Gürkan,Korhan Taviloğlu, Editor, Yedikubbe Yayınları, Ankara, pp.203-212, 2008

Ağrıda Kullanılan Analjeziklerin Uygun Veriliş Yolları

in: Ağrı Doğası ve Kontrolü, Fatma Eti Aslan, Editor, Yeni Avrasya Yayıncılık, İstanbul, pp.112-127, 2006

Other Publications