Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tanrı Hakkında Konuşmanın İmkânı- Kelâmî Perspektiften Bir Cevap Arayışı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Turkey, 9 - 12 May 2018

İnsan Bedeninin Sahibi midir?

Genç Gönüllüler Derneği İslam Düşüncesi Konferansları, İstanbul, Turkey, 29 May 2016

Kelam Tarihine Giriş

Balkan Düşünce Akademisi, üsküp, Macedonia, 8 - 10 April 2016

Cüveynî'nin Mutezile Usûlüne Eleştirisi

Uluslararası İmam Eşari ve eşarilik Sempozyumu, 21 - 23 September 2014

MU TEZİLE KELAMININ NÜBÜVVET TEORİSİNİN DAYANDIĞI ASILLAR ESASLAR ŞERHU L USULİ L HAMSE ÖRNEĞİ

20. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı NÜBÜVVET VE MEDENİYYET: İslam Dünyasında Nübüvvet Algıları ve Medeniyyet Tasavvurları Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 15 - 17 May 2015

Books & Book Chapters

Mu tezile Kelamının Nübüvvet Teorisinin Dayandığı Asıllar/Esaslar Şerhu l-Usûli l-Hamse Örneği

in: Nübüvvet ve Medeniyetİslam Düşüncesinde Nübüvvet Algıları ve Medeniyet Tasavvurları, Sinanoğlu Abdülhamit, Ardoğan Recep, Editor, Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul, pp.154-165, 2017

Muhammed b. Şebîb in Düşüncesinin Yeniden İnşâsı

in: Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, Alpyağıl, Recep, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.1270-1286, 2016

Kitâbü’t-Tevhîd’in Arapça Neşri

in: Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, Alpyağıl, Recep, Editor, İz Yayıncılık, pp.134-136, 2016

Episodes in the Encyclopedia

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp., 2017