Denim kumaş hatalarının optimizasyonuna yönelik çözüm önerileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Vocational School of Technical Sciences, Designing, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: AYSUN ACAR

Consultant: AYŞE NURİYE İŞGÖREN

Abstract:

Bu çalışmada; denim kumaşlarda ve bu kumaşlardan üretilen, genel ismi ile “Blue Jeans” olarak adlandırılan giyim eşyalarının üretilmesinde sıklıkla karşılaşılan hatalar ile bu hatalara karşı alınabilecek tedbirler ile çözüm önerileri irdelenmiştir. Çalışma 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, giriş kısmı ve çalışmanın amacı ana hatları ile yer almaktadır. İkinci bölümde, denimin tarihçesi, günümüzdeki yeri, Türkiye’deki yeri ve önemi, denim kumaşın özellikleri, üretim aşamaları, dikim aşamaları, kalite kriterleri, test metotları ve dokuma hataları bulunmaktadır. Üçüncü bölümde, araştırma yöntem ve araçlarına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise, çalışma ile ilgili sonuç ve değerlendirmeler yapılmıştır. ABSTRACT In this study, most commonly seen faults and suggestions for solutions in denim fabrics and the products produced from this fabrics, which are also called as blue jeans has been studied in four chapters. First chapter consists of general introduction and main purposes of the study. Second chapter comprises history of denim, present position of denim in the world and Turkey and significance, properties of denim fabrics, processes of production, processes of sewing, criteria of qualities, test methods and weave faults. Third chapter consists of methods and instruments of the study. Last chapter comprises results and the conclusion of the study.