Bir azeri destanı: Kurbani (Giriş- metin- tercüme- dizin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2001

Thesis Language: Turkish

Student: Sevinç Ahundova

Abstract:

Üzerinde çalıştığımız bu destan Azerbaycanı'ın âşık şairlerinden olan Kurbanî ile Peri Hanım'ın aşkı hakkındadır. Önsözde de belirttiğimiz gibi çalışma dört bölümden oluşmaktadır: Giriş, metin, tercüme, dizin. Girişte Azerbaycan folkloru, âşık Kurbanî ve üzerinde çalıştığımız destan ve bu destanın elimzde bulunan varyantları hakkında kısa bilgi verilmiştir. Çalışmamızda bu destan konusunda yapılmış araştırmalar ve destanın Azerbaycan'daki nüshası hakkında bilgiler de yer almaktadır. Metin bölümünde destan Kiril harflerinden bugün Azerbaycan'da kullanılan Lâtin harflerine aktarılmıştır. Tercüme bölümünde, Azerî Türkçesi ile kaleme alınan metin Türkiye Türkçesine çevrilmiştir. Dizin bölümünde metinde geçen bütün kelimeler, anlamları verilmiş ve Arapça, Farsça ve Pehlivanca kelimeler kısaca Ar, Far, Peh olarak belirtilmiştir. Çalışmamızın amacı destanın varyantlarından birini metni, tercümesi ve dizini ile Türkiye Türkçesine kazandırarak bu konuda araştırma yapacak olanlara kaynak sağlamaktır. ABSTRACT In this analyze, Azerbaijan's legend about the great love of lover poet Kurbani and Peri was studied. As we mentioned on foreword, it consist of four parts: introduction, text of the legend, translation and index. Introduction includes some information about Azerbaijan folklore, lover Kurbani, about the legend that I analyzed and also information about some versions of this legend. This study gives some information about the studies that were done before and information about copies that was found in Azerbaijan. On the text part, the legend was transferred from Krill letter into Latin letter that is used in Azerbaijan. On the translation part, the legend was translated from Turkish-Azerbaijan into Turkish. Index part includes all explanations of the words that is used on legend. The main propose of this study is to write the text, translation and index of one versions of this legend in Turkish and to provide a source to researchers who will make a research on this theme.