Ulusal inovasyon sistemi, Türkiye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Economics, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: ASLIHAN ÖZDEMİR

Supervisor: Nuri Alkan Soyak

Abstract:

ÖZ ULUSAL İNOVASYON SİSTEMİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ Bilimle bütünleşen teknolojik yenilik çabaları ülkelerin gelişmişlik seviyesini ve halkın refahını belirleyen temel faktör olmuştur. İnovatif(yenilikçi) her türlü girişim ve bilgi yüzyılımızın mücadele için seçilmiş silahı konumuna gelmiştir. Ulusların bilim ve teknoloji politikalarında öne çıkan bu amaç inovasyona sistemik olarak bakma gereğini doğurmuştur ki bu da ulusal inovasyon sistemini ifade eder. Bu noktadan hareketle çalışmamız ulusal inovasyon sistemini unsurlarıyla ve ülke örnekleriyle değerlendirmekte, ulusal inovasyon sistemini kurmada başarılı olan ülke örneklerinden yola çıkarak Türkiye’nin ulusal inovasyon sistemini eksi ve artılarıyla ortaya koymakta, sisteme sahip çıkıldığı takdirde başarılı olunabileceğini ileri sürmektedir. ABSTRACT NATIONAL INNOVATION SYSTEM, CASE OF TURKEY Technological innovation efforts integrated with science have become basic element assigned development level of countries and welfare of public. Also whole types of entreprise and knowledge having innovative characteristics have become guns of rivalry in our century. This aim appeared in technology and science politics of nations has deduced an obligation of glance at innovation as systemic and this means national innovation system. Moving this point our working is evaluating national innovation system with its elements and country examples, displaying national innovation system of Turkey with its negative and positive sides by evaluating countries put its national innovation system by succesfully and alleging to have success if the system is claimed.