Yapı oyuncaklarının tarihsel ve yapısal gelişimi (LEGO örneği ile)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Fine Arts, Industrial Product Design, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: EMRE GÜNTÜRKÜN

Consultant: ESİN DÜZAKIN

Abstract:

Yapı oyuncakları, 19.yüzyıldan itibaren çocukların ve yetişkinlerin oyun ya da hobi amaçlı kullandıkları bir oyuncak türü olarak açıklanabilir. Bu oyuncaklar, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimine katkı sağlarken, dış dünyayı algılama ve anlamlandırmanın ilk denemelerini gerçekleştirebilmektedir. Yapı oyuncaklarının ilk dönemlerinden beri bu oyuncaklar, kullanıcıların zevkine, üretildiği dönemlerin teknolojik gelişmelerine ve üretim koşullarına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Birçok marka değişik malzemeler kullanmış ve farklı birleştirme yöntemleri denemiştir. Bu markalardan çok azı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Yapı oyuncaklarının en önde gelen isimlerinden biri olan LEGO, ürünlerini günümüze taşıyan bir markadır. 1945 yılında oluşturduğu sistemin günümüzde etkin bir şekilde kullanılması ve 1970’li yıllardan itibaren piyasaya yön vermeye başlamasıyla yapı oyuncaklarının en bilindik markası olmuştur. 1980’li yıllarda hızlanan bilgisayar teknolojileri oyuncak sektörünü sıkıntıya sokması ile yapı oyuncaklarında değişiklikler oluşmuştur. Bu problemi erken fark eden LEGO şirketi, gelişimini devam ettirebilmek için bilgisayar dünyasının ve elektronik dünyanın olanaklarından faydalanarak ürünlerini şekillendirmektedir. SUMMARY The construction toys can be explained as a type of toy which have been used for game or hobby by children or adults since 19th century. This type of toys make a great contribution to physical, mental and social development of the children as well as provide a basis for the actualization of their beginning attempts to comprehending and making sense of external world for children. The construction toys have had differed from each other by depending on customers pleasure, technological development of prodution and manufacture conditions. Some companys tried diffrent materials and inter-locking systems. However just a few company could reach to the present day. LEGO products which have reached up to date had become the most leading constructive toy company. LEGO is the most well known brand, because of their efficient use of the system that was established in 1945, started to direct the toy market since 1970. In 1980’s constructive toys had varied becouse of the development in computer tecnology. The company realised early to use the computer and electronic technology opportunities, in order to continue their developments.