Meslek liselerinde mekatronik eğitiminin uygulanma düzeylerinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Mechanical Education, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: ZAFER ÇETİN

Supervisor: Senai Yalçınkaya

Abstract:

MESLEK LİSELERİNDE MEKATRONİK EĞİTİMİNİN UYGULANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Mekatronik, disiplinler arası bir mühendislik sürecidir. Mekatronik içerik olarak elektrik, elektronik, makine, bilgisayar ve kontrol mühendisliği alanlarını kapsamaktadır. Gelişmiş ülkelerin sanayilerinin büyümelerinde ve teknolojide güçlü duruma gelmelerinde anahtar rolü mekatronik alanı oluşturmuştur. Her ülke imalat sanayinde uluslar arası alanda rekabet edebilmek için otomasyon sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Mekatronik eğitimi Türkiye’de yeni gelişmeye başlayan bir alandır. Bu yüzden mekatronik eğitimi için; üniversite kurumları, M.E.B. ile endüstri arasında işbirliği yapılarak eğitim programları hazırlanmalıdır. Mekatroniğin Türkiye’deki mesleki eğitim sistemine büyük bir yenilik getireceği beklenmektedir. Bu tezde özellikle, meslek liselerindeki mekatronik eğitim sürecinin nasıl başladığını ve bugün itibariyle Türkiye’deki durumun nasıl olduğunu tespit etmeyi amaçladık. Bu anlamda 10 meslek lisesinde 337 öğrenci üzerinde mekatronik, elektronik, PLC, otomatik kumanda ile bilgisayar bölümlerinde anket çalışması yaptık. Anketi 2 bölüm olarak hazırladık. Birinci kısımda birbirinden bağımsız 7 değişken kullandık. İkinci kısımda daha önceden alt başlıklarla belirlenen hedeflerin hangi ölçüde gerçekleştiğini tespit ettik. Bunun neticesinde elde ettiğimiz verilerden oluşan sonuçlar SPSS programında analiz edilerek ülkemizde genelde endüstri meslek lisesi eğitiminde ve özelde mekatronik eğitimde verilmesi gerekenler öneriler halinde belirtilmiştir. Gelecekte bir ülkenin kalkınmışlığının, yeni teknolojik çalışmalarda mekatronik eğitimi alanında ne kadar ilerlemiş olacağı ile ölçüleceğini düşünüyoruz. ABSTRACT HIGH TECHNICAL SCHOOL OF MECHATRONICS EDUCATION LEVEL IN PRACTICAL INVESTIGATION Mechatronics, is an interdisciplinary engineering process and mechatronics comprise according to contents electrics, electronics, mechanic, computer and control engineering. Mechatronics area to occur a key role, for the developed countries industry grow up and technological coming strong position. Every country necessity automation systems for rivalry in the manufacture industry international position. Mechatronics education is a new beginning develop area in Turkey. Therefore, education programmes have to ready for mechatronics education in the cooperation of state university, ministry between industry. It is expected that, mechatronics will bring a big new Turkish vocational education system. In this thesis, especially is today we are to aim high tecnical school, of mechatronic educations proses how started and how conditions to prove at Turkey. This meaning, we made inquiry at 10 high technical school, 337 students above mechatronics, electronics, PLC, automatic control and computer. We made that questionnaire two chapter and used to first chapter 7 independent variable. Second chapter we decided at once target determination what measurement of actualize. This inquiry consequence, we are being to determine total data (Statistical Package for Social Sciens) programmes at results, and our country is general high technical school education and specially mechatronics education give together make to propose. In future, we are to think of a country develop in level, new technology study mechatronics education fields going to be successful in measurement. Key words:Mechatronics Education, Mechatronics, Mechatronics Engineering July, 2006 Zafer ÇETİN II