Sosyal bilgiler dersi tarih konuları kazanımlarını gerçekleştirmede tarihi hikâyelerin kullanımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Educational Sciences, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: YÜCEL ÖZKAN

Supervisor: Ali Yılmaz

Abstract:

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konuları Kazanımlarını Gerçekleştirmede Tarihi Hikâyelerin Kullanımı incelenmiştir. Araştırma İstanbul ili, Anadolu yakasındaki bir ortaokulun 7. sınıfında bulunan öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere araştırma başlangıcında kişisel bilgilerini elde edebilmek amacıyla kişisel bilgi formu, akademik başarı testi ve Sosyal Bilgiler dersi tutum ölçeği uygulanmıştır. Deney ve kontrol olmak üzere iki grup halinde sürdürülen araştırmada, başlangıçta sunulan akademik başarı testi ve Sosyal Bilgiler dersi tutum ölçeği ön test olarak ele alınmıştır. Deney grubu öğrencilerine anlatılan ilgili konu, kontrol grubu öğrencilerinden farklı olarak tarihi hikâyelerle desteklenmiştir. Son olarak başlangıçta uygulanan akademik başarı testi ve Sosyal Bilgiler tutum ölçeği yeniden son test olarak uygulanmıştır. Öğrencilere uygulanan ön test ve son test sonuçları Bilgisayar ve İstatistik programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler neticesinde, öğrencilere Sosyal Bilgiler dersi tarih konuları öğretiminde kullanılabilecek öğretim materyalleri hakkında önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Tarihi Hikâyeler, Sosyal Bilgiler Dersi, Öğretim materyali