İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe yazmalar 739 numarada kayıtlı Mecmû'a-yı Nezâyir (1b-25a) (İnceleme-metin-çeviri)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Turkic Studies, Department of Turkish Language and Literature, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ESRA EMRE ÖRDEKBAY

Supervisor: Hakan Taş

Abstract:

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümünde 739 numarada kayıtlıdır ve 1b- 25a kısmını ihtiva etmektedir. Toplam 250 varaktan oluşan bir nazire mecmuasıdır. Büyük çoğunluğunu 16. yüzyıla ait şairlerin gazelleri oluşturmaktadır. 1b- 25a kısmının incelendiği bu çalışmada toplam 134 gazel bulunmaktadır. Gazeller transkribe edilip günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Şairler dipnotun başında belirtilmiştir. Bazı gazellerde, şairlerin adının makta beyitlerinde olan farklılıkları da dipnotta köşeli parantez içerisinde gösterilmiştir. Çeviri yapılan bu çalışmada, ayrıca üzerinde durulması gereken ibareler açıklanmış olup, tıpkıbasımı da ilave edilmiştir. -------------------- This study, is registered under number 739 in Istanbul University Library Turkish Manuscript Department and includes the 1b–25a part. It is a nazire journal which consists of 250 pages. A great majority of the journal includes poets ghazels which are written in 16. century. There are totally 134 ghazels in this study in which parts between 1b- 25a were analyzed. Ghazels were transcribed to modern Turkish. The poets were indicated at the beginning of the footnote. In some ghazels, differences of names of poets in the last couplet were shown with square brackets as well. Futhermore, in this translation study, both the expressions that should be underlined are explained and the exact copy has been supplemented.