Farklı Ortamlardan Ayırımı Yapılan Halofilik Bakterilerin Protein Profilleri ve Bu Bakterilerin Sellülaz Aktivitelerinin Ölçülmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Chemistry, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: Erhan Çakmar

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ayşe Ogan

Co-Consultant: Meral Birbir