Lise öğrencilerinin yerçekimi konusundaki kavram yanılgılarında yapıcı öğretim yaklaşımının etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: Yeşim Kafa

Consultant: ZEYNEP GÜREL

Abstract:

Bu çalışmada öğrencilerin yerçekimi konusundaki kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve yapıcı öğretim yaklaşımına göre hazırlanmış bir görüşmenin bu kavram yanılgılarının giderilmesindeki etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Öncelikle uygulanan ön test ile öğrencilerin konu ile ilgili kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Daha sonra kavram yanılgılarına sahip 10 öğrenci ile 2'şerli 5 grup halinde yapıcı (constructivist) öğretim yaklaşımında kullanılan öğretim yöntemlerinin uygulandığı görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonunda ön test sorularına paralel olarak hazırlanan son test uygulanarak görüşmenin kavram yanılgılarına olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçları yapılan görüşmenin öğrencilerde ön testte iki konudaki kavram yanılgılarını gidermede başarılı olduğunu, geriye kalan dört soruda ise genel olarak pek fazla başarılı olamadığını ortaya koyar niteliktedir. Aynı zamanda araştırma bulguları gerçekleştirilen bir saatlik görüşmenin ve görüşme sırasında yapılan bir ya da birkaç deneyin öğrencilerin fikirlerini değiştirmeleri için yeterli olmadığına ve dolayısıyla öğrencilerde varolan kavram yanılgılarının giderilmesinin zor olduğuna da dikkat çekmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada yapıcı öğretim yaklaşımına göre hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşmenin kavram yanılgılarını gidermede olumlu yönde etkili olduğu bulunmuştur. THE EFFECT OF A CONSTRUCTIVIST TEACHING APPROACH ON THE STUDENTS' MISCONCEPTIONS ABOUT GRAVITY AT HIGH SCHOOL The purpose of this study is to determine the students' misconceptions about gravity at high school and in changing these misconceptions determined to test the effectiveness of a semi-structured interview which has been prepared according to constructivist teaching approach. First of all by applying a pre-test students' misconceptions about the subject were determined. After that 10 students in 5 groups who had misconceptions were interviewed by using teaching methods which are used in constructivist teaching approach. At the end of the interviews by applying the post-test whose questions were prepared parallel to the pre-test questions, it was tried to specify the effect of the interviews on the students' misconceptions. The results of this study showed that the interview succeeded in remedying the misconceptions about two topics of the pre-test but it was not possible to mention the same success for the other four questions. Moreover, the findings of this study indicate that interviewing the students for a few hours or doing only a few experiments are not enough to change the students' ideas and consequently it is so difficult to remedy the students' misconceptions. As a result in this study it was found that the semi-structured interview which was prepared according to constructivist teaching approach has a positive effect on remedying the students' misconceptions.