Gümrük Birliği'nin Türkiye'de otomotiv sektörüne etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: SİNAN KARA

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE’DE OTOMOTİV SEKTÖRÜNE ETKİLERİ Türkiye’de otomotiv sektörü, Gümrük Birliği sonrasında genişleyen pazar payı ile birlikte kayda değer bir ivme kazanmıştır. Sektör, Gümrük Birliğinin hem dinamik hem de statik etkilerinin başarılı bir biçimde görüldüğü bir örnek haline gelmiştir. Sektörün ülke ekonomisi içerisindeki büyüklüğü sebebiyle düzenlenmesi, verimliliği ve devamlılığıın sağlanması önem arz etmektedir. Bu nedenle Gümrük Birliği sonrasında sektörün ülke ekonomisine katkısını artıracak politikalar izlenmiştir.12.Eylül.1963 yılında imzalanan Ortaklık Anlaşması ile başlayan ve günümüze kadar Gümrük Birliğininde tamamlanmasıyla gelişen Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri üyelik süreci ile devam etmektedir. Bu anlamda Avrupa Birliği’nin Otomotiv sektörüne ilişkin düzenlemelerinin Türkiye’de Otomotiv Sektörüne uygulanması önem arz etmektedir. Gümrük Birliğinin Türkiye’de otomotiv sektörüne etkileri incelendiğinde, dünya otomotiv sektöründeki gelişmelere paralel olarak, Türk otomotiv sektörünün, gümrük birliği ile elde ettiği konumunu koruması için kaliteyi ve verimliliği artırıcı yönde çabalara ağırlık verilmesi gerektiği görülmektedir ABSTRACT After Customs Union, Automotive Sector of Turkey has earn appreciated accelaration with growing market margin. Sector, become a successful example through the effects of Customs Union’s both dynamic and static features. Due to the wide margin of automotive sector , it is highly important to keep it regulated, productive and continious. After taking these reasons into consideration, appreciated strategies followed after Customs Union in order to accelarate sector’s contribution to economy. Membership appointments with European Union, which started in 12 September 1963 via partnership agreement,to be completed by Customs Union, still continue with specific phases. Consequently,it is highly critical to apply European Union’s regulations on automotive sector, to Turkey’s automotive sector. Analysing the effects of Customs Union to the Automotive Sector of Turkey, in order to secure its growing position, Turkish automotive sector must emphasize to the policies that improve quality and productivity, parallel to the progress in the world automotive sector