Toplumsal projelerin başarısında sosyal sermayenin rolü: Sivil toplum kuruluşlarında bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: ZEHRA ÖZKÜÇÜK

Supervisor: Ata Özdemirci