Çevre sivil toplum kuruluşlarının ilköğretim düzeyinde gerçekleştirdiği çevre eğitimlerinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Geography, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: NERMİN BANU SÜER

Consultant: HAMZA AKENGİN

Abstract:

ÇEVRE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇEVRE EĞİTİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu araştırmanın amacı, İstanbul’da bulunan Çevre Sivil Toplum Kuruluşlarının (ÇSTK) ilköğretim düzeyinde yaptıkları çevre eğitimi çalışmalarının özelliklerini tespit edip değerlendirmektir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, İstanbul’da bulunan 19 Çevre Sivil Toplum Kuruluşuyla 15.04.2009 ile 28.07.2009 tarihleri arasında, ÇSTK’ların proje koordinatörleri, eğitim ve halka ilişkiler sorumluları ile görüşme yapılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel ve içerik analizi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Bu araştırma ile Çevre Sivil Toplum Kuruluşları tarafından ilköğretim düzeyinde verilen eğitimleri amaçları, yapıldığı yerler, düzenlenme zamanları, finansman kaynakları ile eğitimde kullanılan materyaller, yaşanan sıkıntılar ve ilköğretim programının etkisi, eğitimleri veren kişilerin niteliklerine göre incelenmiştir. Aynı zamanda ÇSTK’lar tarafından eğitim verilecek grupların nasıl belirlendiği, ilköğretim okullarının verilen eğitimlere ilişkin aldıkları geribildirimler ve ÇSTK’ların ortak olarak yürüttükleri çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul’da bulunan ve ilköğretim düzeyinde çevre eğitimi yapan ÇSTK sayısının az olmasına karşın, ilköğretim öğrenci ve öğretmenlerine çevre eğitimi konusunda hem destek oldukları hem de çeşitli olanaklar yarattıkları sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Çevre, Çevre Eğitimi, Sivil Toplum Kuruluşları, İlköğretim. ABSTRACT EVALUATING THE CHARACTERISTICS OF THE ENVIRONMENTAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS’ ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAMMES AT PRIMARY LEVELS In this study, it is aimed at detecting and evaluating the characteristics of environmental education programmes conducted at primary levels by Environmental Non-Governmental Organisations (hereinafter ENGOs). Survey method is used in the study. The data is collected via several interviews, held during the period between 15.04.2009-28.07.2009, with the project coordinators, the educational and public relations specialists of the 19 different ENGOs. The data gathered is analyzed by means of the descriptive and content analysis methods. With this study, in addition to the examination of the main issues such as objectives of environmental training at primary education provided by ENGOs, where the trainings take place, their time schedule, financial resources, materials used, the attributes of instructors, the considerable impacts of the primary education curriculum and the difficulties experienced; moreover, the matters such as the process followed by the ENGOs for the selection of training groups and the feedbacks provided from the elementary schools regarding the trainings concerned as well as the joint-works of different ENGOs and their contributions to primary education brought by these environmental trainings are expounded. In accordance with the findings derived, it is inferred that although in Istanbul the number of Environmentalist Non-Governmental Organisations offering environmental education and trainings for primary students is very low, they constitutes a remarkable contribution to the students and educators in terms of environmental education and training. Keywords: Environment, Environmental Education, Non-Governmental Organisations, Primary Level.