“Et-Tekâsür Sûresi tefsiri ve bu sûre ışığında kabir ziyâreti” = (Sûratu’l-Takathur and visiting graves in the light of Sûratu’l-Takathur)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Muhammed As

Supervisor: ÖMER ÇELİK

Abstract:

Anahtar Kelimeler : ............................................Tefsîr, Sûre, Tekâsür, Kabir, Ziyâret TEKÂSÜR SÛRESİ VE SÛRE IŞIĞINDA KABİR ZİYÂRETİ Mal ve evlat çokluğu, bunları elde etmek için insanların yarışmaları, onları faydalı işlerden alıkoyup oyalamaktadır. Kıyamet gününde onların, kendileri için kalıcı olacak işleri yapmaya engel olmaktadır. İnsanlar, hayırlı işlerle uğraşacakları yerde bu tür geçici şeylerle meşgul olmaktadır. Tâ ki insanlara ölüm gelip çatıncaya kadar...Sûrede insanların, faydasız işlerle meşgûl olmaları, birbirleriyle ilişkilerini kesmeleri, birbirine sırt çevirmeye sebebiyet verecek şeylerle meşgûl olmaları neticesinde, bu çoklukla övünmenin âkıbetlerinin ilerde görülüp bilineceği ve pişmanlık yaşanacağı anlatılmaktadır. “Kabirleri ziyâret” meselesine gelince, bunun toplumsal hayatta önemli bir yeri vardır. Kaybettikleri kişileri, kabirlerine giderek ziyâret etmek, böylece belki bir özlemi kısmen gidermek ve onlara olan vefâ borcunu ödemek düşüncesi, çoğu toplumda görülen bir davranıştır. İslâm Dini de, bu gerçeği göz önünde bulundurarak, önceleri ilâhî tevhîdi muhafaza için yasakladığı bu fiili, daha sonra serbest bırakmış, fakat ziyârete bazı sınırlamalar getirmiştir. Mesela; Hz. Peygamber, kabirlere selâm vermeyi, onlar için duâ ve istiğfarda bulunmayı, Kurân okumayı tavsiye etmiş, yeri gelmiş kabirde cenâze namazı kılmış; bunlar dışında kabirlere oturup üzerlerinde yürünmesini, onlara doğru namaz kılınmasını yasaklamıştır. İnsan psikolojisini ihmal etmeyen Rasûlullah (s.a.v.), insânların, ölüleri için ağlamalarına mânî olmamış, fakat bu yöndeki haddi aşmaları kınayarak böyle yapanlara ağır tehditlerde bulunmuştur. Keywords :.............................Tefsîr, Sûra, al-Takathür, Graves, Visiting ABSTRACT SÛRATU’L-TAKÂTHÜR AND VİSİTİNG GRAVES İN THE LİGHT OF SÛRATU’L-TAKÂTHÜR Redundancy of belongings and children and competitive of people in order to obtain those belongings and children prevent people to make beneficial works. That situation also prevents them make works beneficial for them at the judgment day. People spend their time with those unnecessary works instead of beneficial works. Up to the time people die…. At the section stated above, it is declared that people will see results of boasting with the redundancy of those and they will be regretful for the works that make them spending their time with unnecessary works, not having good relationships and spending time with works not considering others. Considering “Visiting the Graves”, that is a very important topic for social life. Visiting graves, partly missing fewer via visiting them and the idea of fidelity for them are behaviors seen at many cultures/societies. Islam Religion, taking that reality into consideration, forbade that behavior for the sake of godly oneness at first and then made it free but ordered some limitations during visits. For example, Saint Mohammed recommended reading Quran for graves (people in the graves), praying for them and greeting them, sometimes, Saint Mohammed performed funeral prayer in grave lands; and forbade sitting on the graves, walking on them and praying to them. Rasûlullah (s.a.v.), taking human physiology into consideration, did not prevent people crying for the death, however, censured exorbitant people and threaten that kind of people.