Kamu diplomasisi bağlamında Ermeni meselesinin analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Gizem Aksu Can

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

Yüzyıllar boyunca aynı toprakları paylaşan Türk ve Ermeni halklarının ilişkisi Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecine girmesiyle beraber çıkmaza girmiştir. Batılı devletlerin kışkırtmaları ile başlayan Ermeni ayaklanmaları ve terör faaliyetlerinin sonucunda Osmanlı Devleti tehcir kanununu çıkarmıştır. Tehcirle beraber Ermeniler göç ettirilmiştir. Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde fırsat bekleyen batılı devletlerin iç işlere müdahalesi ile beraber Ermeni meselesi uluslararası boyuta taşınmıştır. Uluslararası boyutta olan Ermeni Meselesi Türkiye Cumhuriyeti’nin de sık sık karşısına çıkartılmakla kalmamış 1970-1990 yılları arasında ortaya çıkan terör faaliyetleri ile bir yara haline gelmiştir. Propaganda ve algı yönetimi ile bugün birçok Avrupa ülkesinde Ermeni tehciri soykırım olarak kabul edilmekte ve her fırsatta Türkiye aleyhine çalışmalar yapılmaktadır. Diplomatik ilişkiler ile Türk-Ermeni ilişkileri zamanla düzelme yoluna girmiştir ancak tam sonuç alınamamıştır. Günümüzde hiçbir sorun gizli kalmaktadır ve devletler arası ilişkilerde yalnızca diplomasi kullanılmaktadır. Küreselleşme ile beraber devletler hem kendi halkıyla hem de diğer ülkelerin halkı ile yakın ilişkiler yürütmektedir. Tüm bu ilişkiler kamu diplomasisi ve araçları ile gerçekleşmektedir. Özellikle 2001 yılından sonra tekrar gündeme gelen kamu diplomasisi kandırma ve yalandan arınmış bir yöntem olması ile ülke menfaatlerine hizmet sağlayan önemli bir araçtır. Ermeni Meselesi de iki ülkenin halklarını yakından ilgilendiren bir meseledir. Bu çalışmada devletten halka ya da halktan halka yürütülecek kamu diplomasisi faaliyetlerinin meselenin çözümüne sağlayacağı katkılar araştırılmıştır. -------------------- The process of the fall of the Ottomans has led the relationship of the Turkish and Armenian people who shared the same lands for centuries into a dead end. Because of the Armenian uprisings and terrorist activities that had started with the provocations of the Western states, the Ottoman State enacted the deportation law. Armenians were asked to emigrate along with the law. In the disintegration process of the Ottoman Empire, with the hope turning the crisis into an opportunity, Western states intervened in the internal affairs of Ottoman Empire and the Armenian question reached to an international dimension. On an international level, Armenian Issue not only haunted Turkish Republic later, but also it grew into a wound after the terrorist activities between 1970 and 1990. With propaganda and perception management, today in many European countries Armenian Issue is called as genocide and those countries work against Turkey at every turn. Through diplomatic relations, Turkish-Armenian relations have begun to improve over time, but the results have not yet been fully achieved. Today, no problem remains confidential and only diplomacy is used in inter-state relations. Thanks to globalization, the states have close relations with their own people as well as the people of other countries. All these relations occur through public diplomacy and its tools. By being a method free from lie and deception, public diplomacy, which has come to the agenda again after 2001, is an important tool that provides service to the interests of the country. The Armenian Issue is a matter that closely concern the people of the two countries. This study aims at investigating the contribution of public diplomacy activities which will be carried from the state to public or vise versa to the solution of the issue.