Ankilozan spondilit ile VEGF (Vasküler Endotelial Growth Faktör), IL-6 (İnterlökin-6) gen polimorfizmleri arasındaki ilişkinin araştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Celal Bayar Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Student: ALTINAY FIRAT

Consultant: MEHMET TUNCAY DURUÖZ