Gelibolulu Mustafa Alî'nin Zübdetü't-Tevârîḥ adlı eserinin siyerle ilgili bölümü (111-204 varakları arası) transkripsiyon ve değerlendirmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: DURMUŞ EKER

Consultant: Gülgün Uyar