Olumlu Ebeveynlik Becerilerinin Geliştirilmesini Destekleyen Eğitimlerin, Ebeveyn Tutum Ve Çocukla İlişkileri Üzerine Etkisinin DeğerIendirilmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2016

Student: GÜLÇİN AYTAÇ

Consultant: PERRAN BORAN