Türkiye'de bankacılık sektöründe para swapı işlemleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: KEREM YILDIRIM

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Gün geçtikçe daha fazla globalleşen finans piyasaları sayesinde dünya ülkeleri, adeta ortak bir finans dünyası oluşturmuşlardır. Gelişen teknoloji ve finans sektörü sayesinde, para transferleri saniyeler içinde gerçekleştirilebilmektedir. Öyle ki, dünya etrafında her gün yüksek miktarlarda para birimi yer değiştirmektedir. Bu nedenle, finans sektörünün bu denli büyüdüğü bir piyasada yatırımcılar arz ve talebe göre oluşan ani dalgalanmalardan etkilenmemek için çeşitli yollarla kendilerini koruma altına alma gereksinimini duymaktadırlar. Bu amaçla yola çıkılarak geliştirilen türev ürünler de, yatırımcıların çeşitli yollarla kendilerini korumaya alabilecekleri bir araç haline gelmiştir. Kurumların bu araçları kullanarak gelecekle ilgili belirsizlikleri en aza indirebilmeleri, bu ürünlere olan ilgiyi günden güne artırmaktadır. Geliştirilen finansal araçlardan bir tanesi de swap işlemleridir. Swap işlemleri, iki yada daha fazla taraf arasında faiz, döviz yada her ikisinin birden değişimini içeren finansal bir işlem olarak ifade edilebilir. Swap işlemleri özellikle faiz oranları ve döviz kurlarından kaynaklanan risklere karşı korunmak, düşük maliyetli finansman sağlamak, borç yapısını değiştirebilmek, farklı piyasalara girebilmek gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan swap işlemlerinin tarihsel gelişimi, çeşitleri, swap işlemleri ve diğer türev ürünlerin bankalardaki işleyiş süreçleri incelenmiştir. ABSTRACT Due to financial markets which have been more global day by day, world countries have created a financial world. Currency transfers have occured immediately thanks to improving Technologies and financial sector. Therefore, lots of currencies have moved all over the world everyday. Because of this reason, investors have needed a guarantee in case lots of types againts sudden fluctuations which may be occured according to demand and supply in financial markets. For this purpose, products have become a tool which provides to investors to protect them with various ways. Also, derivative products have decreased uncertainities about future, so investors have shown an interest in this market and products more.One of the developed means is the Swap process. Swap process can be expressed as the financial process including the exchange of interest, foreign currency or both between two or more sides. Swap process is especially used for protection from risks caused by interest rates and rate of exchange, to provide low budget financing, being able to change the structure of debts and being able to go into different markets. This study examines most commonly used swap transactions’ including its historical development and other derivative limit transaction processes that are being made at Turkey’s banking sector.