Sosyal Medyada Marka Farkındalığı Oluşturma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Burcu Yiğit

Supervisor: Betül Özkaya

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Sosyal Medya, Sosyal ağlar, Marka Farkındalığı, Web 2.0, Markalama, Moda Sektörü SOSYAL MEDYADA MARKA FARKINDALIĞI OLUŞTURMA Marka farkındalığı, markanın hayatına devam edebilmesi ve nihai amacının gerçekleşebilmesi için bir önemli adımdır. Günümüzde, marka farkındalığı yaratmak, geçmişe oranla çok daha zor iken, sosyal medya, yeni bir mecra olarak, buna hizmet edebilmektedir. Bu sebeple, sosyal medyada marka farkındalığı yaratabilmenin yollarını araştırmadan önce, marka farkındalığının ne olduğu iyice benimsenmelidir. Dolayısıyla, sosyal medyada kullanılacak strateji de buna bağlıdır. Mal ya da hizmetin farklılaşmasındaki en önemli faktör bir markaya sahip olmak ve markanın farkındalığının oluşmasını sağlamaktır. Sektörde birbirine benzer çok fazla ürünün yer alması ve yoğun rekabet ortamı içerisinde her marka, tüketicinin gözünde farklı bir yer edinmek, diğer ürünler arasından sıyrılıp tercih edilen marka olmak için çabalamaktadır. Üreticilerin sosyal medya üzerinde fan sayfaları oluşturması, videolar, fotoğraflar paylaşması, postlar aracılığıyla kullanıcıların dikkatini çekmesi vb. çalışmaları sayesinde tüketicilerde markayla ilgili bir görüş oluşmakta, bu durum marka farkındalığını oluşturmakta yada var olan marka farkındalığı güçlendirmektedir. Bu tez çalışmasının literatür aşamasında sosyal medya kavram ve araçları açıklandıktan sonra markalama sürecinin bir aşaması olarak ele alınan marka farkındalığına değinilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde ise markaların, sosyal medya stratejilerinin hedef kitleleri üzerindeki etkisi incelenmiş; araştırma ile sosyal medya üzerinde markayla hedef kitle arasında ne türden bir bağ kurulduğu saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucu da markaların sosyal medya kullanımının marka farkındalığının oluşmasında büyük önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Keywords : Social Media, Social Networks, Brand Awareness, Web 2.0, Branding, Fashion Sector ABSTRACT CREATING BRAND AWARENESS IN SOCIAL MEDIA Brand awareness is a very important step for extending brand’s lifetime and in reaching the brand’s final goals. Nowadays, creating brand awareness is harder compared to former times but as a new medium social media can make this process much more easier. In line with this, before exploring ways of creating brand awareness in social media, one should throughly understand brand awareness. The strategy that will be used in the social media will depend on this. The two most important things while trying to differentiate a product or a service are branding and creating brand awareness. As there are lots of products that are alike and a tough competition in the sector, each brand tries to differentiate itself in the minds of the comsumers and be the preferred brand. By using social media, brands create fan pages, share videos, photos and post interesting information which allows consumers to form a perception about the brand that leads to forming or strengthening the brand awareness. In the literature review phase of this thesis, definition and tools of social media has been explained and then brand awareness as a stage of branding has been explored. In the research phase, the effect of social media strategies’ on their target audience has been examined. The results of this research has indicated that using social media is very important in creating brand awareness.