Esnek programlama yaklaşımları ile oyun geliştirme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Electronics-Computer Education, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: ERCAN ERKALKAN

Consultant: Vedat Topuz

Abstract:

ESNEK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMLARI İLE OYUN GELİŞTİRME Bu tez çalışması öncelikli olarak oyun programlamaya giriş hakkında bilgi vermiştir. Oyun programlama safhasındaki gelişmeler nelerdir onları açıklanmıştır. Oyun programlamaya başlamadan önce neler yapılması gerekenler hakkında bilgi verilmiştir. 2D oyun programlama detaylı olarak incelenmiştir. Daha sonra 3D oyun programlama incelenmiş ve kullanıcının kontrol ettiği bir karakter modellenmiştir. Yapay sinir ağları, genetik algoritmalar bulanık mantık, gibi esnek programlama yöntemleri incelenmiş. Bu yöntemlerle oyun nasıl yazılır belirtilmiştir. Bu şekilde oyun içinde akıllı bileşenler kullanılmıştır. Gerçekleştirdiğimiz oyun Visual Studio 2008 programı ve XNA oyun kütüphaneleri kullanarak yazılmıştır. Bu şekilde dünyada hızla gelişmekte olan akıllı oyun programlama konusunda bir çalışma gerçekleştirilmiştir. ABSTRACT GAME DEVELOPMENT WITH SOFT PROGRAMMING APPROACH This thesis primarily gave information about game programming. What are the developments in the programming stage of the game is described them. Given information about what needs to be done before the start of the game programming. 2D game programming studied in detail. Then the user to control a character in 3D game programming studied and modeled. Artificial neural networks, genetic algorithms, fuzzy logic, such as flexible programming methods are reviewed. How to play by these methods are written. In this way, smart components used in the game. We realized the game was written using Visual Studio 2008 program and the XNA game libraries. In this way, rapidly developing world, a study was carried out in a smart game programming