Hasılat paylaşımı yöntemine göre teslim alınan arsalar üzerine yapılan özel inşaat işlerinin vergilendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: YAVUZ ÇALIK

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Hasılat Paylaşım Yöntemi, Gelir Paylaşım Yöntemi, Özel İnşaat HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİNE GÖRE TESLİM ALINAN ARSALAR ÜZERİNE YAPILAN ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Son yıllarda ülkemizdeki finansal gelişmeler inşaat sektörünü olumlu etkilemiştir. Bu gelişmelere paralel olarak inşaat firmaları arsa temin yönteminde hasılat paylaşımı yöntemini uygulamaya başlamışlardır. Hasılat paylaşımı yöntemi, Arsa karşılığı inşaat yöntemine alternatif olarak ortaya çıkmış olup, inşa edilen bağımsız bölümlerin satış hasılatından belli bir payın, arsa sahibine ödenmesine dayalı arsa temin yöntemidir. Bu yöntemin son yıllarda yaygınlaşmasının nedeni; arsa sahibine klasik satış yöntemine göre daha yüksek getiri sağlaması, yükleniciye ise kaynak ayırmadan arsa temin etme imkanı sağlamasıdır. Hasılat paylaşımı yönteminin yeni bir yöntem olması; mükelleflerin vergilendirme ve muhasebeleştirme konusunda farklı uygulamalar sergilemelerine yol açmıştır. Maliye idaresi ise hali hazırda yeterli bir düzenleme yapmadığı için söz konusu farklı uygulamalar devam etmektedir. Bu çalışma ile hasılat paylaşımı yönteminin hukuki statüsü, çeşitleri ve uygulama süreci ortaya koyularak; vergilendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi konuları açıklanmaya çalışılmıştır. Buna göre hasılat paylaşımı yöntemi sözleşmesinin hukuki statüsü; satış sözleşmesi olup vergilendirilmesi ve muhasebeleştirilmesinde bu husus dikkate alınmalıdır. ABSTRACT TAXATION AND ACCOUNTING OF PRIVATE CONSTRUCTIONS PERFORMED ON THE LANDS ACQUIRED ACCORDING TO THE REVENUE SHARING METHOD In recent years financial developments in our country affected the construction sector positively. In parallel with these developments, construction companies have started to apply revenue sharing method for land acquisition. Revenue Sharing Method, emerged as an alternative to the method of construction in return for land, is the method of acquiring land based on the payment to the land owner a certain share of sales revenue from independent sections constructed. The reason for becoming prevalent of this method in recent years; is because it’s providing higher returns to the land owner in comparison with traditional sales method, as for the contractor an opportunity of acquiring land without allocating resource. Revenue Sharing Method is a new method that it’s caused Taxpayers to exhibit different applications in taxation and accounting issues. Diverse applications in question are in progress because The Ministry Of Finance has not made any sufficient regulation yet. In this study, the taxation and accounting issues are explained by putting forth the legal status, types and application process of revenue sharing method. Accordingly, as the legal status of revenue sharing method agreement is the sale contract, in its taxation and accounting this matter should be taken into account.