Fahreddin Er-Razi (V. 606/1209) ve Elmalılı’nın (v. 1361/1942) yeryüzü ile ilgili ayetlere yaklaşımlarının mukayesesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Sultanov Aladdın

Supervisor: ÖMER ÇELİK

Abstract:

Râzî ve Elmalılı yeryüzü ile ilgili ayetleri tefsir ederken aynı zamanda yaşadıkları dönemin bilimsel gelişmelerine de kısmen ışık tutmuşlar. Gerek Râzî’nin, gerekse de Elmalılı’nın bu tür ayetleri yorumlama metotlarında pozitif bilim ve özellikle batı dünyasının ürettiği bilimin etkilerini görebiliyoruz. ABSTRACT While Razi and Elmalili are commenting verses about the earth at the same time they partially elucidated scientific developments in the period which they lived. Both Razi’s and Elmalili’s in such verses we can see explication methods of positive science and especially effects of science that produced of the western world.