User needs analysis: A case study for simulation based training in TCDD


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: English

Student: DİLEK AĞIR

Supervisor: SEROL BULKAN

Abstract:

KULLANICI İSTERLERİ ANALİZİ: TCDD SIMULASYON TABANLI EĞİTİM PROJESİNDE VAKA ANALİZİ Kullanıcı isterleri analizi, farklı uygulama alanlarının sistem ve ürün geliştirme süreçlerinde çeşitli teknikleri ve araçları kullanan çok disiplinli bir aktivitedir. Kullanıcı isterleri analizi, hem kullanıcı merkezli tasarım hem de ihtiyaç mühendisliği alanlarında önemini vurgulamaktadır. Kullanıcı isterlerinin analizi için her iki disiplin, kullanıcı merkezli tasarım ve ihtiyaç mühendisliği, kendi metot ve tekniklerini geliştirmiştir. Bu iki disipline ait çeşitli metotlar yayınlanmıştır. Fakat tüm bu metotlar kullanıcılara odaklanırken, kullanıcı isterleri analizi süresince hangi aktivitelerin kullanılması, analiz sonucunun neler içermesi gerektiği, sonuçların nasıl gösterilmesi ve iletilmesi konusunda farklı yaklaşımlar sunmaktadırlar. “Sanal Ortam Tren Sürüş Eğitimleri İçin Milli Benzetim Sistemlerinin Geliştirilmesi” projesinin ana amacı tren makinistlerinin gerçek sürüş koşullarında eğitim alabilmelerini sağlayacak elektrikli lokomotif simulatörü geliştirmektir. Simulatörün ana kullanıcıları öğretmenlerdir ve bu nedenle kullanıcı isterleri analizi süreci onlarla birlikte yürütülmüştür. TRENSIM projesinin yapısına ve özelliğine uygun olarak, mülakatlar, bağlamsal sorgulama, düşüncelerini ifade etme ve iş analizi yöntemleri kullanılmıştır. Analiz sonuçları, ister dökümanları ve kullanım-durum diyagramaları olarak gösterilmiştir. Kullanıcı isterlerinin elde edilmesine ve sonuçlarının gösterilmesine yönelik belirli tek bir yöntem yoktur. TRENSIM hem yazılım ve donanımsal ihtiyaçlara hem de kullanıcı ihtiyaçlarına eşit ağırlıkta önem verilmesi gereken bir projedir. Kullanıcı isterleri analizinde, Trensim yapısına uygun bilgi çıkarsama yöntemleri ve bunların sunulması Telelogic Doors ister yönetim aracı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kullanıcılarla görüşmeler süresince bağlamsal sorgulama ve sesli düşünce ifade etme yöntemleri birleştirilmiştir. Sonuç olarak kullanıcı isterleri analizi TRENSIM projesinin en önemli sürecidir. Proje ekibi zaman zaman yazılım sürecine ve donanımsal ihtiyaçlara daha fazla önem verse de bu sistemlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluştrulması gerekliğinin bilincinde isterlerin önemi ve eksiksizliği dikkate alınmıştır. Bunun sonucu olarak uygulama süreci sorunsuz bir şekilde yürütülebilir. ABSTRACT USER NEEDS ANALYSIS: A CASE STUDY FOR SIMULATION BASED TRAINING IN TCDD User Needs Analysis (UNA) is a multi-disciplinary activity, deploying a variety of techniques and tools at different stages of development and for different kids of application domain. User Needs Analysis emerges its importance both in User-Centered Design (UCD) activities which is related to Usability Engineering and Requirements Engineering (RE) activities. Both User Centered Design and Requirements Engineering have their own methods and techniques to analyze user needs for software engineering products. Several compherensive User Centred Design methodologies and Requirements Engineering methodologies have been published, but they all focus on users, they disagree on exactly what activities should take place during the User Needs analysis, what end products of a User Needs Analysis should cover, how User Needs Analysis findings should be presented, and communicated. In this thesis we will represent the different User Needs Analysis activities on both UCD and RE methodologies. UCD and RE methodologies should be integrated, or at least aligned for an efficient analysis and the right product needed. The main aim of the TRENSIM project is to develop an electrical locomotive simulator to train machinists using synthetic environment as in real life experiment. The main users of the simulator are instructors and the user needs analysis process is conducted with them to achieve the purpose and usability of the simulator. The techniques of eliciting user needs used in TRENSIM, regarding to its technical aspects and specifications, are field observation, think aloud protocol, contextual inquiry and task analyses. The finding of user needs analysis is represented in needs documents and as use-case diagrams. There is not a particular way to analyse user needs and present its findings. TRENSIM needs both technical analysis and user analysis to achieve its aim. From the user needs analysis perspective, adequate techniques are chosen and findings well communicated and represented by using the requirements management tool called Telelogic Doors. Also the eliciting techniques of think aloud protocol and contextual inquiry are combined to get more efficient communication during interviews. As conclusion, the process of UNA is the most important phase of success of the TRENSIM project. The team members sometimes plunge in technical issues, they all consider the importance and completeness of the needs. As a result of this the implementation phase of the project has been executed seamlessly.