Dünyada ve Türkiye’de denizcilik sektörünün finansman yapısı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Ersan Aymutlu

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN FİNANSMAN YAPISI Dünyada artan ticaret hacmi ile birlikte deniz taşımacılığının önemi her geçen gün artmaktadır. Deniz taşımacılığına olan talebin artışı ile birlikte de bu sektörde faaliyet gösteren firmalar mevcut filolarını arttırma yoluna gitmişler, bazı firmalar da iş kollarına denizcilik sektörünü de eklemişlerdir. Bu çalışmanın gösterdiği üzere gemi tipleri açısından farklılık gösterse de hemen hemen her gemi tipinde sayısal olarak bir önceki seneye göre artış gözlenmektedir. Sektördeki yükseliş, gemi filosu sahiplerinin yanında, gerek gemi üreten tersaneleri, gerekse sektöre hammadde tedarik eden sektörleri olumlu etkilemiştir. Türkiye’deki tersanelerin iş planının 2008 yılına kadar dolu olduğu bilinmekte ve bu doluluğun 2010 yılına kadar uzamasının beklendiği sektör uzmanlarınca ifade edilmektedir. Gemi satın alım ve yeni gemi inşa yatırımları büyük kaynaklar gerektiren yatırımlar olduğu için firmalar, salt özkaynakları ile bu yatırımları gerçekleştirememekte, yatırımları gerçekleştirmek için alternatif finansman kaynaklarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durum gerek Dünyada gerekse Türkiye ’de denizcilik sektörünü finanse eden banka ve diğer finans kuruluşlarının kredi hacminin genişlemesine neden olmaktadır. Çalışmada incelenen Almanya orjinli, Alman denizcilik sektörünü büyütmek amacıyla kurulan KG sistemi benzeri finansal yapıların Türkiye’de de uygulanması durumunda küçük yatırımcıların da denizcilik sektörüne yatırım yapması sağlanabilecektir. Bu durum hem denizcilik sektöründe alternatif finansal yapıların oluşmasını sağlayacak hem de Türk denizcilik sektörünün ve Türk deniz ticaret filosunun gelişimini sağlayacaktır. Yine halen yabancı bankaların etkin olduğu post-finansman kredilerinde Türk bankalarının paylarının artması Türk bankalarının yabancı bankalar ile rekabet gücünü arttıracak bir etken olacak ve Türk deniz ticaret filosunun ve dolayısıyla ülke ticaret hacminin gelişimi için önemli bir etken olacaktır. FINANCING STRUCTURE OF MARINE BUSINESS IN TURKEY AND THE WORLD With increase in trade volume in the World, the importance of sea transportation has been increasing day by day. In line with this increase in demand of sea transportation, the players which operate in this sector go for increasing their current fleet of ships. Some companies have added marine business into their business lines. As it has been shown by this work, although it is up to ship types, the increase has been seen in all types of ship compared to the previous year. This foresaid uptrend in the sector affects shipyard and raw material suppliers positively as well as fleet owners. It is known that the shipyards in Turkey will be full by 2008 and this is expected to extend till 2010 according to experts of sector. Since purchasing of ship and shipbuilding issues are required big sources, the companies are not able to materialize this by their own sources. In order to realize the investments, they need bank loans and other finance instruments. This situation has been leading an enhancement in loan volumes of the banks which, support marine business both in the World and in Turkey. KG system, which is originated in Germany and has been researched by this work, was developed in order to grow German maritime industry. In case of implementation of financial structures such as KG system in Turkey, small investors can be able to invest their funds to marine business as well. This situation will provide both alternative financial structures and improvement in Turkish maritime industry. Currently foreign banks are active in post delivery finance facilities. Increasing of the portion that Turkish banks have in post delivery finance facilities will increase its competitive strength against foreign banks. Thus this will be a major factor to improve Turkish maritime industry and the country's trade volume.