Atık yönetiminde dış kaynak kullanımı ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Ali Haydar Özdemir

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Atık, Atık Çeşitleri, Atık Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı ATIK YÖNETİMİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE BİR UYGULAMA Çevre sorunları temelde bir işletme sorunudur. İnsanların sonsuz gereksinimleri kıt kaynaklarla karşılanırken üretim ve tüketim faaliyetlerinden arta kalan atıklar beraberinde sorunları meydana getirmektedir. İşletmeler bugün karşı karşıya kaldıkları güçlü küresel rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürebilmek ve aynı zamanda pazarda söz sahibi olabilmek için çaba sarf etmektedirler. İşletmeler temel yeteneklerine odaklanmak için dış kaynak kullanımına yönelmekte, temel yetenekleri dışındaki aktivitelerini dış kaynaklara devrederek rekabet yeteneklerini geliştirmektedirler. Ürünün pazara sunulmasından sonra üretimden artan atıkların uzaklaştırılması yükümlülüğü de işletmelere kalmaktadır. Bu çalışmada işletmelerin atıklarını dış kaynaklar ile nasıl yönettiği ele alınmıştır. Bu bağlamda, Türkiye de faaliyet gösteren işletmelerde hangi nedenlerle, hangi alanlarda ve hangi oranlarda dış kaynak kullanımı ile atık yönetimi hizmeti tedarik edildiği araştırılmıştır. Keywords : Waste, Waste Types, Waste Management, Outsourcing ABSTRACT APPLICATION OF OUTSOURCING IN THE WASTE MANAGEMENT Environmental problems are the basics problems of companies. While the incessant requirements of human beings are being met through scarce resources, remaining waste from production and consumption activity is bring along problems. Firms are struggling to be influential in marketing and to be able to go on their activities in global competitive environment which they are facing today. Firms are tending to outsources in order to focus on their basic abilities. Transferring their sub-activities except for their basic abilities to outsource, they also manage to improve their competitive capacity. However, companies have legal responsibilities and duties about removal and disposal of the waste from the design of the product to the introduction of the product. In this context, it analyses the outsourcing of wastes for the businesses operating in Turkey.